Strona Główna :

Usługi Utrzymania Ruchu i Remontów

Wieloletnia praktyka oraz zdobyte doświadczenie, pozwalają świadczyć usługi wykonywania kompleksowych remontów urządzeń i instalacji metalurgicznych, pieców hutniczych z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi oraz instalacji energetycznych powiązanych technologicznie z procesem hutniczym.

KGHM ZANAM S.A. realizuje z sukcesem roboty inwestycyjne jako generalny wykonawca w obszarze budownictwa przemysłowego. Posiadane wieloletnie doświadczenie, kompetencje oraz nowoczesny i dobrze wyposażony park maszynowy wpływają na wykonywanie usług o bardzo wysokiej jakości.

Wśród ostatnich dokonań należy wymienić:

  • wykonanie remontu cyklicznego i modernizacji Pieca Elektrycznego dla Huty Miedzi Głogów,
  • modernizację Fabryki Kwasu Siarkowego w zakresie wdrażanego Programu Modernizacji Pirometalurgii dla KGHM Polska Miedź S.A.
  • zabudowę instalacji wylewania i urabiania żużla wraz infrastrukturą dla Huty Miedzi Głogów.

W ramach wielozadaniowego Kontraktu Budowlanego związanego z Programem Modernizacji Pirometalurgii realizowano:

  • zabudowę Kompleksu Pieca Zawiesinowego nr 2 wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
  • zabudowę Kompleksu Pieca Elektrycznego nr 2 wraz z urządzeniami technologicznymi,
  • wykonanie wodociągu wody przemysłowej dla Huty Miedzi Głogów,
  • wykonanie zabudowy fundamentów pod Węzeł Granulacji Żużla z wieżą kondensacyjną,
  • dostawy kompletnego systemu odstawy żużla z Pieca Elektrycznego,
  • dostawa instalacji do pirometalurgicznej eliminacji węgla z koncentratów miedzi metodą prażenia,
  • dostawa instalacji odpylania i odsiarczania spalin.

Świadczymy kompleksowe naprawy i remonty, demontaże i montaże pieców metalurgicznych i urządzeń hutniczych wraz z instalacjami towarzyszącymi (Piece Anodowe Stacjonarne i Obrotowe, Piece Konwertorowe, Piece Szybowe, Piece Obrotowo – Wahadłowe).

Ponadto w ramach świadczonych usług oferujemy utrzymanie suwnic i urządzeń wirujących (pompy, wentylatory).