Strona Główna :


Modernizacja huty z prestiżową nagrodą

Uruchomieniu nowych instalacji pirometalurgicznych w Hucie Miedzi Głogów znalazło uznanie jurorów konkursu Modernizacja Roku 2016. Przedsięwzięcie to wyróżniono główną nagrodą w kategorii „Obiekty przemysłowe i inżynieryjne".

Modernizacja technologii, jak i infrastruktury energetycznej, komunikacyjnej i socjalnej została wykonana w czasie normalnej eksploatacji Huty Głogów I. Wyjątkiem było wstrzymanie na trzy miesiące przetopu koncentratów miedzi przy utrzymaniu planowanego poziomu produkcji finalnej miedzi katodowej.

Jednym z głównych wykonawców technologicznej części oddziału pirometalurgii była spółka KGHM ZANAM, odpowiedzialna za serce tej inwestycji – nowoczesny piec zawiesinowy, który zastąpił w HMG I piece szybowe. Biorąc pod uwagę skalę projektu i wykonanych prac, była to jedna z największych w świecie inwestycji w zakresie pirometalurgii metali kolorowych.

Kulminacyjny etap rozruchu technologicznego zmodernizowanej HMGI rozpoczął się 15 października 2016 r. W pierwszym tygodniu pracy osiągnięto 80 proc. planowanej zdolności produkcyjnej, tj. poziom osiągnięty w HM Głogów II kilkanaście lat od uruchomienia huty. Nowa instalacja jest zgodna z wymogami BAT (najlepszych dostępnych technik) i przyjazna środowisku.

Konkurs Modernizacja Roku organizowany jest od ponad 20 lat przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. 21. edycji wydarzenia patronowały Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz czołowe polskie uczelnie techniczne. Statuetki zostały wręczone laureatom w trakcie gali, która odbyła się 24 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie. W uroczystości wzięli udział: dyrektor techniczny Huty Miedzi Głogów, prezes KGHM ZANAM Bohdan Pecuszok oraz przedstawiciele spółek i projektanci zaangażowani w modernizację.