Strona Główna :

W związku z odwołaniem w dniu 31 sierpnia 2018 r. Pana Janusza Cendrowskiego, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu KGHM ZANAM S.A., który jednocześnie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu KGHM ZANAM S.A., Rada Nadzorcza spółki podjęła decyzję o wyznaczeniu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu KGHM ZANAM S.A. Pana Artura Pawlusia, Wiceprezesa Zarządu KGHM ZANAM S.A. (do czasu rozpoczęcia pełnienia funkcji przez nowego Prezesa Zarządu KGHM ZANAM S.A. wyłonionego w postępowaniu kwalifikacyjnym). Pan Artur Pawluś wchodzi w skład Zarządu spółki od lutego br.

Na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła również decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu KGHM ZANAM S.A.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

  Więcej informacji.