Strona Główna :


Bezpieczeństwo przez ćwiczenia

W czwartek 15 listopada doszło do wybuchu na dachu hali Wydziału Produkcji Konstrukcji i Urządzeń TP, który spowodował uszkodzenie dachu i instalacji gazowej oraz obrażenia pięciu pracowników. Na szczęście były to tylko ćwiczenia, a ewakuacja załogi i współpraca służb przebiegły bardzo sprawnie.

Symulowana akcja rozpoczęła się o godz. 10, a uczestniczyły w niej jednostki KGHM ZANAM oraz PSP Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Legnicy. Według scenariusza na dachu jednej z hal w wyniku prowadzonych prac remontowych z nieznanych przyczyn doszło do wybuchu butli z gazem propan-butan. Siła wybuchu była tak duża, że spowodowała upadek elementów konstrukcyjnych świetlika dachowego, które poważnie raniły trzech pracowników. Jeden z nich (manekin) został przygnieciony konstrukcją, natomiast dwóch pozorantów było przytomnych, a z powodu ogłuszenia i złamań kończyn nie mogli samodzielnie się ewakuować. Wybuch gazu spowodował również urazy dwóch osób pracujących na dachu budynku, które odniosły rany oparzeniowe oraz mechaniczne (uraz kręgosłupa). Oprócz tego uszkodzeniu uległa instalacja gazu LPG na hali produkcyjnej, co było o tyle niebezpieczne, że w jednym miejscu wydzielający się gaz zaczął się palić. Rozszczelnienie instalacji symulowano za pomocą zadymiarki.

Natychmiast po wypadku załoga wydziału powiadomiła o zajściu kierownictwo oraz straż pożarną. Zatrzymała też produkcję i wyłączyła energię elektryczną oraz dopływ gazu do instalacji. Zarządzono ewakuację całego budynku Wydziału Produkcji Konstrukcji i Urządzeń TP oraz pobliskiego budynku biurowego, a poszczególni koordynatorzy ewakuacji nadzorowali jej przebieg. Informacje o akcji ratunkowej przekazywali głównemu koordynatorowi, którym jest Krzysztof Maksymczyk, główny inżynier ds. produkcji konstrukcji i urządzeń. Pracownicy pomogli tym kolegom z hali produkcyjnej, których mogli wyprowadzić poza niebezpieczną strefę, natomiast ratowanie przygniecionego rannego (manekinu) oraz pracowników na dachu było zadaniem służb ratowniczych. Strażacy – oprócz udzielenia pomocy poszkodowanym – usunęli nieszczelność w instalacji gazowej i wszelkie możliwe zagrożenia, a następnie skontrolowali cały obiekt i upewnili się, że wszyscy pracownicy opuścili ewakuowany teren. Cała akcja trwała nieco ponad godzinę.

Tego typu ćwiczenia odbywają się regularnie w poszczególnych wydziałach KGHM ZANAM. Celem tej symulacji było sprawdzenie obowiązujących procedur postępowania i ewakuacji pracowników na wypadek wystąpienia zagrożenia. Chodziło również o ocenę wprowadzonych zmian organizacyjnych dotyczących ewakuacji (wprowadzenie strefowych koordynatorów ewakuacji) i systemu łączności oraz systemu powiadamiania i alarmowania. Oprócz tego ważne było zapoznanie pracowników z potencjalnymi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na ich stanowiskach pracy, a jednocześnie praktyczne przeszkolenie z zasad postępowania na wypadek zagrożenia. Była to jednocześnie okazja do doskonalenia współpracy z lokalnymi służbami ratowniczymi.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

  Więcej informacji.