Strona Główna :

W Hucie Miedzi Legnica trwają obecnie prace modernizacyjne w ramach projektu „Wymiana wież absorpcyjnych i suszących FKS”.

KGHM ZANAM to nie tylko wysokiej jakości maszyny i sprzęt dostarczany do zakładów górniczych. W strukturze Spółki ważną rolę odgrywa pion usługowy. KGHM ZANAM zaangażowany jest w wiele projektów realizowanych dla podmiotów z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Aktualnie Spółka jest w trakcie realizacji kolejnego dużego zadania „Wymiana wież absorpcyjnych i suszących FKS”, która odbywa się w ramach modernizacji Huty Miedzi Legnica. Inwestycja wykonywana jest w ramach formuły EPC, co oznacza, że KGHM ZANAM odpowiedzialny jest za wszelkie prace inżynierskie, zamówienie wszystkich niezbędnych materiałów oraz budowę.

W związku z tą inwestycją Spółka KGHM ZANAM zrealizowała skomplikowane logistycznie przedsięwzięcie polegające na transporcie ładunków (wież) o ponadgabarytowych rozmiarach i wadze. Największy z przewożonych elementów ładunkowych miał ponad 16 metrów długości, a całość ładunku wraz z zestawem transportowym, niskopodwoziowym liczyła 40 metrów. Transport wież dokonywany był na wiele sposobów począwszy od transportu kołowego do portu w Istambule, poprzez morski z Turcji do Polski do portu w Szczecinie, następnie transportem śródlądowym po rzece Odrze. Na końcowym odcinku trasy ładunek został przeładowany w porcie rzecznym w Malczycach i specjalnym transportem ponadgabarytowym dostarczony w dniu 30 września 2019 r. do Huty Miedzi w Legnicy.

Powyższe zadanie logistyczne nie zakończyłoby się sukcesem gdyby nie zaangażowanie i współpraca różnych rodzajów służb i instytucji, takich jak: GDDKiA, Przedsiębiorstwo Wody Polskie, PKP, Policja, specjalistyczna firma transportowa, firma świadcząca usługi transportu barkami, zarządcy dróg lokalnych na trasie przejazdu, którym serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji tego skomplikowanego zadania.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

  Więcej informacji.