Strona Główna :

DANE SPÓŁKI

Nazwa: KGHM ZANAM Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona: KGHM ZANAM S.A.
Siedziba Spółki: ul. Kopalniana 7, 59-101 Polkowice
Tel. +48 76 8470905, 8470805, fax +48 76 8471100
REGON 390058661
Nr identyfikacji podatkowej (NIP) 692-000-00-65

KGHM ZANAM S.A. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 0000554137 z dnia 17 kwietnia 2015 roku. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.