Strona Główna :

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń - usługi prewencyjne i outsourcing

Działalność w zakresie realizacji Remontów i Utrzymania Ruchu na obiektach KGHM Polska Miedź S.A. to jeden z nowych kierunków rozwoju Spółki KGHM ZANAM. W ramach posiadanych kompetencji i zasobów Wydział Remontów, Serwisu i Utrzymania Ruchu realizuje na terenie oddziałów Miedziowego Holdingu szereg prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych. Tutaj znajdziesz więcej informacji o usłudze: remonty maszyn górniczych.

Ostatnie dokonania Wydziału to m.in. realizacje szeregu zadań remontowych w ciągu technologicznym Huty Miedzi „Głogów”, realizacje umów związanych z naprawami serwisowymi i serwisowaniem urządzeń transportowych, czy prewencyjne utrzymanie ruchu na jej wydziałach. Powierzone zadania zostały wykonane z najwyższą dbałością o przepisy BHP i na wysokim poziomie technicznym. Profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem oferujący wysoką jakość są gwarancją solidnie wykonanej usługi.

Ostatnie realizacje:

Poza strefą hutniczą działalność Wydziału Remontów, Serwisu i Utrzymania Ruchu koncentruje się na Zakładach Wzbogacania Rud i pracach wykonywanych na ciągu technologicznym tego oddziału KGHM Polska Miedź S.A. W zakładach tych ostatnie dokonania to prace modernizacyjne ciągu flotacji, w tym także dostawa i zabudowa maszyn flotacyjnych.

Oddział realizując wspomniane zadania nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, rozszerza kompetencje oraz zwiększa swój udział w rynku usług remontowych na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.

Usługi utrzymania ruchu, Oddział Remontów, Serwisu oferuje klientom:

  • realizacji inwestycji (w branżach konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej, budowlanej),
  • realizacji remontów i napraw,
  • utrzymania ruchu,
  • usług ustawiania, diagnostyki, serwisu, naprawy i montażu urządzeń wirujących,
  • serwisów naprawczych,
  • realizacji usług doraźnych.

Jako Wydział Spółki zajmujący się remontami, serwisem i utrzymaniem ruchu za cel stawia sobie najwyższą dbałość o stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji swoich klientów przy wykorzystaniu wieloletniej wiedzy i doświadczenia. Wydział posiada wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel realizujący powierzone zadania, a jego przedsięwzięcia koordynuje kadra zarządzającą z dużym doświadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami. Ponadto posiada własne bogate zaplecze produkcyjne (zakłady w Legnicy i Polkowicach), które umożliwiają realizację prefabrykacji własnymi siłami. Główne atuty Wydziału to jakość bez kompromisów oraz umiarkowane ceny.