Strona Główna :

Remont przenośnika zgrzebłowego Z-6, Z-7, Z-10 na wydziale P-2

Zakres remontu obejmował m.in.:

  • kompletny demontaż przenośnika,
  • wykonanie kompletnego koryta stacji napędowej,
  • wykonanie kompletnego koryta stacji zwrotnej,
  • wykonanie koryt przenośnika,
  • wykonanie kompletnych odcinków prowadnic,
  • wykonanie ścian górnych,
  • wykonanie łańcucha zgrzebłowego,
  • dostawa i montaż łańcucha,
  • montaż kompletny przenośnika,
  • rozruch próbny z regulacją.