Strona Główna :

Utrzymanie w technicznej sprawności obiektów na Wydziale P-1

Zakres obejmował wykonywanie prac mających na celu zapewnienie ciągłości pracy Wydziału P-1
w branży mechaniczno-konstrukcyjnej – zapewnienie odpowiedniej ilości kadry pracowniczej do realizacji m.in.:

  • remontów,
  • napraw,
  • regeneracji,
  • konserwacji,
  • przeglądów urządzeń i instalacji znajdujących się w wydziale.