Strona Główna :

Przebudowa instalacji procesu odwadniania koncentratu w Rejonie ZWR Rudna

Zakres prac obejmował m.in.:

  • wymianę rozdzielacza wraz z instalacjami,
  • modernizację zagęszczacza,
  • wykonanie instalacji przygotowania i dozowania flokulantu do zagęszczaczy z dostawą urządzeń,
  • dostawę i zabudowę układów pompowych pod zagęszczaczami i na flotacji, wykonanie niezbędnych instalacji,
  • wykonanie reprofilacji bieżni, antykorozji konstrukcji pomostu i konstrukcji wsporczej rurociągu nadawczego do zagęszczacza oraz przebudowa jego elementów konstrukcyjnych i jezdnych,
  • wykonanie wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych w tym czasowych przełączeń instalacji dla zapewnienia ciągłości produkcji.