Strona Główna :

Wymiana zespołów napędowych młynów

Zakres prac obejmował wykonanie, montaż i ustawienie napędów młynów typów 41.01, 41.02, 41.03, 41.04, MSZC m.in.:

 • regenerację wieńców zębatych,
 • wykonanie i dostawy zestawów napędowych,
 • wymianę zestawów napędowych,
 • wykonanie i dostawę zębników,
 • wykonanie i dostawę sprzęgieł Wulkan,
 • wymiany zębników,
 • wymiany wieńców,
 • wymiany półsprzęgieł,
 • przebudowy posadowienia bębnów młynów na łożyskach,
 • obracania wieńców młynów typ.41.03,
 • regulacji ustawienia napędów młynów,
 • uruchomienie młynów.