Kotwy

W celu zapewnienia stateczności stropu w wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających rudę metali nieżelaznych stosowana jest obudowa kotwiowa w której wykorzystywane są kotwy produkcji KGHM ZANAM. Kotwy rozprężne oraz wklejane zapewniają odpowiednią nośność będąc nieodłącznym wyposażeniem wozów kotwiących.

Kotwy są stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, prowadzących zmechanizowaną eksploatację systemem komorowo-filarowym. Głównym ich zadaniem jest zabezpieczenie odsłoniętych calizn (między innymi stropu) oraz kontrolowanie stateczności wyrobisk. Kotwy zapobiegają odrywaniu się bloków skalnych od górotworu i ich przemieszczaniu się pod wpływem działania naprężeń ścinających. Pozwalają także zwiększyć siłę tarcia pomiędzy odrębnymi warstwami skał. Obecnie kotwy górnicze są najczęściej stosowanym narzędziem do łączenia ze sobą elementów w sektorze górniczym, gdzie ogromną rolę odgrywa solidność i stabilność konstrukcji.

W wyrobiskach zakładów górniczych kotwy mają zastosowanie jako samodzielna obudowa kotwiowa, którą wykonuje się bezpośrednio po wydrążeniu pola tak, aby skały stropowe i ociosowe nie uległy poluzowaniu i potencjalnemu obwałowi. Stosuje się je również jako elementy do wzmocnienia konstrukcji obudowy powłokowej, przykotwiania łuków obudowy chodnikowej, czy komponent do podwieszania lub przykotwiania urządzeń wyposażenia górniczego.

W KGHM ZANAM posiadamy dwa główne rodzaje kotew górniczych. Zarówno kotwy rozprężne, jak i kotwy wklejane należą do niezastąpionych elementów wyposażenia wozu kotwiącego. Za pomocą kotwiarki lub wiertnicy górniczej wywierca się otwory o długości równej długości żerdzi. Następnie wkłada się w nie kotwy górnicze i rozpiera na dnie otworów w sposób adekwatny do ich rodzaju. Sposób montażu kotew, ale i jakość ich wykonania, jest niezwykle istotny, aby spełniały swoje zadanie. Kotwie rozprężne utwierdza się w dnie otworu poprzez dobicie żerdzi młotkiem pneumatycznym, a wstępne naprężenie uzyskuje się poprzez dokręcenie nakrętki na końcu kotwi. Natomiast w przypadku kotwi wklejanych, po odwierceniu otworu o odpowiedniej długości, umieszcza się dwuskładnikowe ładunki klejowe, które po zmieszaniu tworzą spoiwo łączące żerdź z górotworem. Podkładka i nakrętka służą do nadania kotwom wklejanym wstępnego naciągu.

Obudowa kotwiowa zapewnia dużą oszczędność materiałów, a także nie powoduje zmniejszenia przekroju wyrobiska. Wykorzystanie zmechanizowanego wiercenia otworów kotwiowych pozwala na szybsze zabezpieczenie odsłoniętej calizny, co przyczynia się do zwiększenia postępu robót górniczych. Dodatkową zaletą jest zmniejszenie nakładu pracy i kosztów wykonania w porównaniu do innych rodzajów obudów.

Wytwarzane w KGHM ZANAM kotwy górnicze, dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów, charakteryzują się wysoką wytrzymałością. W ofercie dostępne są żerdzie kotwiowe o wymiarach od 0,60 do 3,27 m, wykonywane z pręta o średnicy 18 mm. Długie kotwy wykorzystuje się przy zabezpieczaniu stropów w kopalniach głębinowych, natomiast krótsze stosuje się dodatkowo w tunelach transportowych. Istnieje możliwość dobrania różnych kształtów oraz rodzajów podkładek w zależności do potrzeb klienta, a także zmodyfikowania wyrobu w ramach realizacji produktów prototypowych.

Wyświetlanie jednego wyniku

Produkty

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

Więcej informacji