Wiceprezes Zarządu – Jacek Karwan

Manager posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie realizacji audytu i kontroli w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Posiada doskonałą znajomość specyfiki funkcjonowania Grupy Kapitałowej KGHM i uwarunkowań branżowych. Dysponuje wiedzą dotyczącą realizacji inwestycji, zdobytą podczas pełnienia funkcji kontrolnych inwestycji, realizowanych przez Pocztę Polską na terenie całego kraju. Posiada praktykę w zakresie zarządzania zespołami pracowników w spółkach, jak również w przedsiębiorstwach państwowych.

Jacek Karwan jest absolwentem studiów o kierunku prawa oraz zarządzania, specjalność inżynier zarządzania środowiskiem. Ponadto ukończył  Studia Podyplomowe MBA w Wyższej Szkole Bankowej  we Wrocławiu, Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Nadzór, Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu. Dodatkowo posiada szereg ukończonych szkoleń organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A.,  m.in. w zakresie audytu, kontroli oraz rachunkowości.

W latach 1990-2007 zatrudniony w przedsiębiorstwie Poczta Polska m. innymi na stanowisku Kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej Centrum Infrastruktury w Warszawie, był odpowiedzialny za kontrolę kluczowych inwestycji Poczty Polskiej.

W latach 2007-2015 pracował w Departamencie Kontroli, następnie Departamencie Audytu i Kontroli Wewnętrznej KGHM Polska Miedź S.A. Jako Główny Specjalista realizował zadania kontrolne oraz audytowe w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Od czerwca 2016 r. do lipca 2022 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PHU „Lubinpex” Sp. z o.o., spółki należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W Spółce był odpowiedzialny za kierowanie i nadzorowanie pionami ekonomicznym, finansowym oraz zakupów.

Z dniem 14 lipca 2022 roku powołano Pan Jacka Karwana w skład Zarządu KGHM ZANAM S.A., powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

Więcej informacji