Strona Główna :
SZCZĘKOWY ZESTAW KRUSZĄCY NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM ZKDSh 130/75
 
Napęd modułu
kruszącego:
  hydrostatyczny
Wydajność:   do 110 m3/h (gruz)
do 70 m3/h (granit)
Max. wymiar nadawy:   700 mm
Zakres regulacji szczeliny:   40 ÷ 155 mm
Masa:   45 Mg
Moc silnika spalinowego
przy n=1500 RPM:
  224 kW