Strona Główna :
UDAROWE ZESTAWY KRUSZĄCE KOMPAKTOWE (KONTENEROWE) 
KKL50GE/KKL50E (WERSJA GÓRNICZA/WERSJA POWIERZCHNIOWA)
 
Napęd:   elektryczny wszystkich
zespołów
Wydajność:   do 34 m3/h (gruz)
do 24 m3/h (granit)
Max. wymiar nadawy:   500 mm
Zakres regulacji szczeliny:   1:10 ÷ 1:50
Masa:   21,5 Mg
Moc silnika elektrycznego
przy n=1490 RPM:
  90 kW