Strona Główna :

PRZENOŚNIKI TAŚMOWE Z NAPINANIEM WIEŻOWYM

W1000_160
PRZENOŚNIK TAŚMOWY TYPU LEGMET W1000/160
 
Szerokość taśmy:   1 000 mm
Prędkość taśmy:   2,5 m/s
Wydajność:
(γ=1,7 t/m3, Kz=0,8)
  1 200 t/h
Max. długość przenośnika:   2 400 m
Nachylenie przenośnika:   -5°/+6°
Moc stacji napędowej:   1÷8x55 kW

W1000_160
PRZENOŚNIK TAŚMOWY TYPU LEGMET W1200/160
 
Szerokość taśmy:   1 200 mm
Prędkość taśmy:   2,50 m/s
3,15 m/s
3,50 m/s
Wydajność:
(γ=1,7 t/m3, Kz=0,8)
  1 300 t/h
(α=3°)
Max. długość przenośnika:   5 000 m
(α=0°)
Nachylenie przenośnika:   -10°/+10°
Moc stacji napędowej:   3-4x320 kW