Strona Główna :

Działalność w zakresie realizacji Remontów i Utrzymania Ruchu na obiektach KGHM Polska Miedź S.A. to jeden z nowych kierunków rozwoju Spółki KGHM ZANAM. W ramach posiadanych kompetencji i zasobów Oddział Remontów, Serwisu i Utrzymania Ruchu realizuje na terenie oddziałów Miedziowego Holdingu szereg prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych.
Ostatnie dokonania Oddziału to m.in. realizacje szeregu zadań remontowych w ciągu technologicznym Huty Miedzi „Głogów”, realizacje umów związanych z naprawami serwisowymi i serwisowaniem urządzeń transportowych, czy utrzymaniem ruchu na jej wydziałach.

Wśród ostatnich dokonań należy wymienić:

Poza strefą hutniczą działalność Oddziału Remontów, Serwisu i Utrzymania Ruchu koncentruje się na Zakładach Wzbogacania Rud i pracach wykonywanych na ciągu technologicznym tego oddziału KGHM Polska Miedź S.A. W zakładach tych ostatnie dokonania to prace modernizacyjne ciągu flotacji, w tym także dostawa i zabudowa maszyn flotacyjnych.

Wśród ostatnich dokonań należy wymienić:

Oddział realizując wspomniane zadania nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, rozszerza kompetencje oraz zwiększa swój udział w rynku usług remontowych na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Remontów, Serwisu i Utrzymania Ruchu potencjalnym klientom oferuje usługi w zakresie:

  • realizacji inwestycji (w branżach konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej, budowlanej),
  • realizacji remontów i napraw,
  • utrzymania ruchu,
  • usług ustawiania, diagnostyki, serwisu, naprawy i montażu urządzeń wirujących,
  • serwisów naprawczych,
  • realizacji usług doraźnych.

Jako Oddział Spółki zajmujący się remontami, serwisem i utrzymaniem ruchu za cel stawia sobie najwyższą dbałość o stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji swoich klientów przy wykorzystaniu wieloletniej wiedzy i doświadczenia. Odział posiada wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel realizujący powierzone zadania, a jego przedsięwzięcia koordynuje kadra zarządzającą z dużym doświadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami. Ponadto posiada własne bogate zaplecze produkcyjne (zakłady w Legnicy i Polkowicach), które umożliwiają realizację prefabrykacji własnymi siłami. Główne atuty Oddziału to jakość bez kompromisów oraz umiarkowane ceny.

 

Этот сайт использует файлы cookie. В целях обеспечения большего удобства при использовании веб-сайта, мы оставляем за собой право собирать дополнительные данные, главным образом для адаптации выбранных элементов сайта к вашим предпочтениям.

  Больше информации.