Sukcesy i wyzwania KGHM ZANAM

2020 – rekordowy rok dla KGHM ZANAM S.A.

W 2020 rok KGHM ZANAM S.A. osiągnął rekordowe wyniki finansowe: 20,6 mln zł zysku netto przy 748,9 mln zł przychodu ze sprzedaży. Poszybowały też przychody ze sprzedaży eksportowej, osiągając poziom ponad 20,7 mln zł. Wszystko to udało się osiągnąć przy utrzymaniu poziomu zatrudnienia, a także realizacji szeregu inwestycji związanych z  modernizacją Spółki i rozbudową portfolio produktowego.

To efekt wdrażanych od trzeciego kwartału 2018 roku działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania spółki, zawartych w opracowanej strategii rozwoju – mówi Bernard Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM. – Pierwsze symptomy poprawy sytuacji w postaci dodatniego wyniku finansowego obserwowaliśmy już w 2019 roku, który zamknęliśmy z ponad 9 mln zł zysku. Zaimplementowane instrumenty zarządcze mają jednak charakter długofalowy, dlatego ich efekty w większej skali ujawniły się w roku ubiegłym. Za 2020 rok spółka odnotowała zysk na poziomie 20,6 mln zł netto. Tak wysokiego zysku firma KGHM ZANAM nie odnotowała nigdy w swojej historii – dodaje Bernard Cichocki.

KGHM ZANAM S.A. podwaja zysk

Zysk Firmy w ujęciu rok do roku wzrósł o ponad 100 proc. Na uwagę zasługuje fakt, że na tak spektakularny wynik nie miało wpływu tylko podwojenie przychodów ze sprzedaży. Te co prawda również wzrosły – z poziomu 702 do niemal 749 mln zł. Spółka prawie podwoiła też przychody ze sprzedaży eksportowej. Wzrosły one z 11,4 mln zł w 2019 r. do 20,7 mln zł w roku ubiegłym.

W 2020 roku firma podpisała dwa kontrakty na eksport ładowarek ŁK-1M do Rosji. Jeden z nich dotyczy dostawy sześciu takich maszyn dla Kombinatu Gajski GOK, a drugi dostawy trzech ładowarek dla Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Uczał. Pierwsze z tych przedsiębiorstw to zresztą stały kontrahent Spółki. KGHM ZANAM współpracuje z nim od ponad dwóch dekad, przez które dostarczył mu już ponad dwie setki maszyn.

Zobacz też: Dobra passa eksportowa trwa

Rynek rosyjski jest dla nas ważny i perspektywiczny, a nasza obecność na nim w postaci spółki zależnej ZANAM VOSTOK przynosi konkretne biznesowe profity – mówi Bernard Cichocki. – Negocjujemy kolejne umowy na dostawy maszyn. Prowadzimy rozmowy z największym producentem miedzy w Federacji Rosyjskiej, Grupą UGMK. Spodziewamy się, że wkrótce rozmowy zakończą złożeniem podpisów pod kontraktami – zapowiada Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.

Zobacz też: Duży kontrakt dla KGHM ZANAM

2020 rok przyniósł Spółce sukcesy także na trudnym, charakteryzującym się wyśrubowanymi normami jakości rynku niemieckim. Należy podkreślić, że KGHM ZANAM S.A. jest na nim obecny już od kilkunastu lat (pierwsza ładowarka wyprodukowana przez Spółkę została dostarczona firmie K+S AG w 2008 roku), ale w okresie 2020-2021 ekspansja w Niemczech nabrała rozmachu. W kwietniu ubiegłego roku spółka wygrała przetarg na dostawę siedmiu ładowarek LKP-0703 dla kopalni soli Werk Zielitz, należącej do holdingu K+S AG, a już w tym roku zawarto kolejną umowę. Tym razem na 13 ładowarek kołowo-przegubowych, których odbiorcami będą również kopalnie grupy K+S. Dostawy rozpoczną się w trzecim kwartale 2021 roku i potrwają do maja roku przyszłego. W sumie, począwszy od 2008 roku, KGHM ZANAM S.A. dostarczył holdingowi K+S 17 ładowarek. Są one eksploatowane w pięciu kopalniach niemieckiej grupy.

 – Zaufanie niemieckich partnerów do jakości produktów KGHM ZANAM to dla nas cenny kapitał. Od 2008 r. do różnych kopalń grupy K+S dostarczyliśmy już 17 maszyn. To najlepsza reklama dla naszej firmy i polskiego przemysłu – mówi Bernard Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.

Zobacz też: KGHM ZANAM kontynuuje ekspansję na rynku niemieckim

Sprostać wymaganiom rynku

Eksportowe kontrakty KGHM ZANAM S.A. na rynku niemieckim stanowią efekt wygranych przetargów i indywidualnych negocjacji, w których ważnym składnikiem oferty jest proponowana cena. Samą ceną jednak nie da się dzisiaj konkurować ani w Polsce, ani za granicą. Jest więc naturalne, że Spółka inwestuje w prace badawczo-rozwojowe oraz rozbudowę oferty o nowe produkty.

Ich sztandarowym przykładem jest elektryczny pojazd ZANPER. To specjalistyczny samochód do transportu ludzi i materiałów w trudnych warunkach terenowych panujących w wyrobiskach górniczych. Jest on dzieckiem inżynierów KGHM ZANAM S.A., którzy wykorzystując konstrukcję Toyoty Land Cruiser osadzili w niej autorski innowacyjny elektryczny układ napędowy, zasilany bateriami polskiej produkcji. W styczniu 2021 roku Spółka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt ZANPER 2.0, czyli pojazd w udoskonalonej wersji. Będzie to milowy krok naprzód, ponieważ o ile pierwszy ZANPER była adaptacją japońskiego samochodu, o tyle wersja 2.0 będzie w całości dziełem inżynierów KGHM ZANAM S.A., łącznie z samą platformą kołową.

Zobacz też: KGHM ZANAM z dofinansowaniem na ZANPER-a 2.0

O uznanie klientów musimy walczyć innowacyjnością i coraz wyższą jakością produktów – mówi Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A. – Dlatego pracujemy nad nowymi produktami i nowocześniejszymi wersjami tych, które już pracują w kopalniach – dodaje Bernard Cichocki.

Rok 2020 upłynął w dużej mierze pod znakiem prac nad nową ładowarką z legendarnej już serii 400. W styczniu br. pomyślnie zakończyły się testy LKP-0410, która powstała z myślą o kopalniach należących do KGHM Polska Miedź S.A., ale nie tylko. Maszyna wykorzystuje sprawdzone i niezawodne rozwiązania, ale wyposażono ją także w nowoczesne podsystemy, które zwiększają bezpieczeństwo jej obsługi i czynią ją bardziej efektywną. Ma ona zastąpić ładowarki starszej generacji o udźwigu czterotonowym: LKP-0403C, LKP-0403D i LKP-0405.

Zobacz też: Najnowsza ładowarka z serii 400

Ponadto w połowie ubiegłego roku światło dziennie ujrzał prototyp innej nowej maszyny. To ładowarka LKP-1001 o dziesięciotonowym udźwigu, która powstała z myślą o zastąpieniu maszyn LKP-0903, wykorzystywanych w kopalniach Zagłębia Miedziowego. Obecnie trwają testy podziemne nowego produktu i gdy zostaną one zakończone, maszyna trafi do seryjnej produkcji.

W 2020 roku nastąpiło też rozszerzenie oferty o nową kategorię produktów. Chodzi o produkcję siłowników do samojezdnych maszyn górniczych, która uruchomiona została w Zakładzie w Legnicy. Siłowniki produkowane są obecnie na potrzeby konstrukcji maszyn produkowanych przez KGHM ZANAM S.A., co znacznie podnosi bezpieczeństwo łańcucha dostaw Spółki i zwiększa jej autonomię. Produkty te mogą być jednak dostarczane także klientom zewnętrznym.

Zobacz też: Nowe produkty w portfolio KGHM ZANAM

2020 – rok udany, ale trudny

Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A. przyznaje, że chociaż ub.r. był dla firmy udany pod względem handlowym i finansowym, to jednak Spółki nie ominęły turbulencje związane z pandemią COVID-19.

 – Najważniejsze było i jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i ich rodzinom. We wszystkich zakładach i biurach spółki wprowadziliśmy reżim sanitarny, zapewniający bezpieczeństwo pracy. Oczywiście, mieliśmy przypadki zakażeń koronawirusem, ale dzięki dyscyplinie zachowywanej przez pracowników udało się nie dopuścić do tego, by zakład stał się ogniskiem wirusa – mówi Bernard Cichocki.

Jak podkreśla, w trudnych warunkach pandemii, udało się ochronić Spółkę przed redukcją kadry. Liczba pracowników zatrudnionych w KGHM ZANAM S.A. przez cały 2020 r. nie spadła, poza nielicznymi odejściami na emerytury. Ponadto w związku z dobrą kondycją finansową w firmie wzrosły płace. To także efekt partnerskiego dialogu zarządu ze stroną związkową. W wyniku rozmów już w tym roku doprowadzono do podwyżek, które otrzymali wszyscy pracownicy. Spółka, w uznaniu dobrych warunków zatrudnienia, wysokich standardów pracy i przejrzystych zasad etycznych obowiązujących w KGHM ZANAM S.A., została wyróżniona certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, przyznanym przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Zobacz też: KGHM ZANAM S.A. – Pracodawca przyjazny pracownikom

Pomimo pandemii COVID-19 w 2020 roku Spółka terminowo wywiązała się ze wszystkich umów. Dotrzymywanie harmonogramów dostaw to fundament, na którym KGHM ZANAM S.A. buduje reputację i zaufanie partnerów.

Cieszy nas również fakt, że udało nam się sfinalizować zaplanowane prace remontowe i modernizacyjne w Polkowicach i Legnicy. To nie tylko kwestia estetyki, ale też bezpieczeństwa i komfortu pracy. Zresztą ruszyliśmy z nową serią remontów, które wkrótce zakończymy – podkreśla Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.

Zobacz też: Korzystne modernizacje w KGHM ZANAM S.A.

W 2020 roku Spółka kontynuowała też inne inwestycje jak np. tę związaną z budową i uruchomieniem elektrowni fotowoltaicznej na terenie Zakładu w Legnicy. Instalacja składająca się z ponad 9,5 tys. paneli słonecznych już działa, a jej wydajność, dzięki zastosowaniu technologii 4.0, pozwoli na zaspokojenie 50 proc. zapotrzebowania zakładu w energię elektryczną. To najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce, a jego utworzenie przez KGHM ZANAM S.A. wpisuje się w założenia proekologicznej, zielonej strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., która zakłada wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej do zasilania zakładów.

Zobacz też: Najnowocześniejsza elektrownia fotowoltaiczna w Polsce

Najważniejsze jednak jest to, że pandemia nie spowolniła produkcji i nie zamroziła naszej działalności handlowej. Kontynuujemy procesy uruchomione w 2018 roku, które przynoszą coraz lepsze efekty. Rozwijamy ofertę, jesteśmy strategicznym maszynowym zapleczem Zagłębia Miedziowego i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź, umacniamy pozycję za granicą i szukamy nowych rynków zbytu dla naszych produktów. Wszystko wskazuje na to, że obecny rok będzie jeszcze lepszy. Doświadczenia ostatnich dwóch lat i satysfakcjonujące wyniki osiągane przez spółkę potwierdzają, że realizowana przez nas strategia jest słuszna i efektywna –  mówi Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.