Strona Główna :

Usługi Górnicze

Dział Robót Górniczych oferuje klientom realizację pełnej gamy rożnego rodzaju prac górniczych, tj.:

  • drążenie wyrobisk korytarzowych,
  • przebudowy wyrobisk korytarzowych w obudowie podporowej i kotwowej,
  • wykonywanie przybierek stropu i ociosów,
  • wykonywanie wyłomów,
  • budowa tam wentylacyjnych,
  • budowa mostów przejezdnych (ciężkich) i nieprzejezdnych (lekkich),
  • czyszczenie rząpi,
  • budowa i remont torowisk kopalnianych,
  • zabudowa zawiesi pod kable i rurociągi.

Wśród ważniejszych realizacji Wydziału Usług Górniczych p/z należy wymienić zadania „Zabudowa zbiornika retencyjnego wraz z punktem zasypowym oraz przedłużenie przenośnika taśmowego L-3” w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

Ważnym zadaniem była też „Budowa Komory Paliw na Oddziale C-2” w O/ZG „Lubin”.

Podjęcie przez Dział Robót Montażowych p/z KGHM ZANAM realizacji przedmiotowego zadania stanowiło poważne wyzwanie dla dozoru i pracowników Działu. Głównym powodem była zupełna odmienność robót w porównaniu do dotychczas przeprowadzanych. Zwieńczeniem zmagań z niekorzystnymi uwarunkowaniami geologiczno-górniczymi było dokonanie odbioru końcowego przez przedstawicieli kopalni.

KGHM ZANAM S.A. jest głównym producentem przenośników taśmowych dla KGHM Polska Miedź S.A. Montaż tych przenośników na dole jest realizowany przez Wydział Usług Górniczych p/z. Jest to podstawowe zadanie dla Działu Robót Montażowych p/z, który w ten sposób zapewnia kompleksową usługę produkcji i montażu przenośników taśmowych.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

  Więcej informacji.