Kodeks etyki

Przynależność do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. implikuje utrzymywanie najwyższych standardów etycznych. KGHM ZANAM w swojej codziennej działalności kieruje się zasadami opartymi na wartościach zawartych w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

Więcej informacji