OPRACOWANIE I WYKONANIE GÓRNICZEGO WOZU TRANSPORTOWEGO ZANPER 2.0 Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Projekt zakłada opracowanie, wykonanie i przetestowanie w warunkach rzeczywistych unikalnego na skalę Polski prototypu górniczego wozu transportowego ZANPER 2.0, napędzanego silnikiem elektrycznym zasilanego zespołem baterii, przystosowanego do eksploatacji w ekstremalnych warunkach środowiskowych w kopalniach podziemnych, w szczególności w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. Jego modułowość i uniwersalność pozwalać będzie na transport ludzi (do 14 osób) w tym poszkodowanych z miejsc wypadku i materiałów. Będzie przystosowany również do zabudowy robota do skanowania zawartości miedzi w przodku. Już w chwili obecnej obowiązują coraz bardziej restrykcyjne normy dotyczące jakości spalin, co w połączeniu z bardzo ciężkimi warunkami pracy powoduje, że napędy spalinowe będą coraz mniej efektywne i bardziej kosztowne. Efektem końcowym realizacji niniejszego projektu będzie prototyp elektrycznego górniczego wozu transportowego, przeznaczonego do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń, cechujący się IX poziomem gotowości technologicznej.

Projekt przewiduje prace w zakresie wykonania pełnej dokumentacji konstrukcyjnej maszyny, wyprodukowania, przeprowadzenia badań powierzchniowych i certyfikacji oraz wykonania testów w warunkach rzeczywistych w kopalni. Podwozie i nadwozie docelowego pojazdu będą zaprojektowane i wykonane od podstaw przez KGHM ZANAM i dedykowane dla zabudowy napędu elektrycznego, zapewniając odpowiednią ilość miejsca na wszystkie podzespoły, w tym moduły baterii, nie ograniczając dostępnego miejsca transportowego w maszynie.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 154 518,75 PLN.

W ramach Funduszy Unijnych uzyskano dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 1 261 807,50 PLN.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

Więcej informacji