Zrównoważony biznes

Ład organizacyjny

W kulturze korporacyjnej KGHM ZANAM stawiamy na przejrzystość i otwartość. Wierzymy, że postępowanie zgodne z przyjętymi normami etycznymi i najlepszymi standardami zawodowymi, odpowiedzialność za podjęte zobowiązania oraz optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów przekładają się na korzyści dla firmy, interesariuszy oraz służą dobru człowieka. Posiadamy obszary dobrze zarządzane, ale zdajemy sobie sprawę, że są również takie, które wymagają poprawy i udoskonalenia. W KGHM ZANAM stawiamy na ciągły rozwój, słuchamy i wyciągamy wnioski. Jesteśmy tu dla Was!

Działalność spółki reguluje Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z międzynarodowymi normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 i PN-ISO/IEC 27001, wdrożony i systematycznie rozwijany w naszej firmie.

Pracownicy

Spółkę KGHM ZANAM tworzy zgrana załoga prawie 2400 profesjonalistów, którzy są naszym największym kapitałem. Zapewniamy im stabilną pracę, możliwość nauki zawodu i rozwoju kompetencji. Każdego dnia dążymy do tego, aby być jak najlepszym pracodawcą.

Nasi pracownicy mogą liczyć na dodatkowe świadczenia takie jak: dofinansowanie do dojazdów, zapewnienie opieki medycznej i ubezpieczeń na życie, dofinansowania do wakacji. Ponadto, mogą korzystać z pożyczek mieszkaniowych oraz przystąpić do pracowniczego programu emerytalnego. Dbamy nie tylko o naszych pracowników, ale również o ich rodziny dla których organizujemy ciekawe wycieczki, kolonie oraz imprezy integrujące m.in. Piknik Rodzinny, który stał się już coroczną, firmową tradycją. Pamiętamy także o tych, którzy tworzyli spółkę od podstaw, czyli o naszych emerytowanych pracownikach z którymi spotykamy się cyklicznie.

Cieszy nas fakt, że w spółce funkcjonuje kilka odrębnych związków zawodowych, które zrzeszają pracowników i aktywnie reprezentują – dbając o ich interesy oraz prawa pracownicze.

Bezpieczeństwo jest u nas na pierwszym miejscu, dlatego w KGHM ZANAM promujemy kulturę bezpiecznej pracy. Wspieramy, szkolimy i wprowadzamy szereg działań prewencyjnych, które maja na celu ochronę pracownika przed potencjalnymi zagrożeniami, szczególnie wśród pracowników produkcyjnych. Nagradzamy za uważność i przezorność podczas specjalnie dedykowanych i organizowanych przez nas konkursów BHP, których celem jest ograniczenie wypadków.

Środowisko naturalne

W kwestii ochrony środowiska naturalnego prowadzimy działania ograniczające zużycie surowców i energii oraz eliminujące produkcję niebezpiecznych odpadów i innego rodzaju zanieczyszczeń. Skuteczna identyfikacja potencjalnie negatywnych skutków środowiskowych pozwala na uwzględnienie odpowiednich założeń na etapie projektowania produktu oraz na internalizację zewnętrznych kosztów środowiskowych.

Prowadzimy monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza i ścieków oraz ilości wytwarzanych odpadów zgodnie z wymaganiami prawa oraz wymaganiami określonymi w posiadanych pozwoleniach. Wyniki prowadzonych pomiarów stanowią dla nas materiał do dalszych analiz w ramach oceny aspektów środowiskowych.

Odpady wytwarzane w wyniku działalności Spółki gromadzimy selektywnie, co ułatwia ich dalsze zagospodarowanie i pozytywnie wpływa na możliwości recyklingu poszczególnych frakcji. W zakresie odbioru odpadów współpracujemy wyłącznie z podmiotami posiadającymi niezbędne w tym zakresie pozwolenia i zezwolenia, a także stosującymi zasady dobrych praktyk w zakresie swojej działalności.

W produkcji maszyn wykorzystujemy technologie przyjazne środowisku, między innymi sukcesywnie wprowadzamy silniki spalinowe spełniające najnowsze normy emisji spalin takie jak: Stage V. Ponadto, rozwijamy i wdrażamy technologię zasilania elektrycznego, bateryjnego.

Praktyki rynkowe i relacje konsumenckie

KGHM ZANAM promuje uczciwe praktyki rynkowe i wysokie normy etyczne w stosunku do wszystkich podmiotów obecnych na rynku. Spółka aprobuje i wspiera wszelkie działania zwalczające korupcję i defraudację. Do nadrzędnych wartości przyjętych przez spółkę należą poszanowanie prawa, uczciwa konkurencja, uszanowanie własności, odpowiedzialność społeczna oraz brak akceptacji dla nieuczciwych praktyk, np. zmów cenowych. W relacjach z konsumentami spółka stawia na jakość produkcji i usług, uczciwy i przejrzysty marketing, rzetelną komunikację, dostępność informacji oraz transparentny proces zawierania umów. Spółka buduje zaufanie do swoich wyrobów i usług poprzez ich odpowiednie projektowanie, stosowanie klauzul informacyjnych, szkolenia i serwis dla użytkowników oraz przejrzyste procedury reklamacyjne.

Zaangażowanie społeczne

KGHM ZANAM aktywnie angażuje się w realizację celów ogólnospołecznych, zwłaszcza wśród społeczności lokalnej, głównie poprzez wspieranie inicjatyw trudnych do zrealizowania bez pomocy zaangażowanego społecznie biznesu. Spółka aktywnie wspiera rozwój zawodowy społeczności lokalnej, kulturę i sztukę, propaguje aktywność fizyczną, działa charytatywnie oraz wspomaga placówki edukacyjne i organizacje pozarządowe.

Rozwój oparty na wiedzy

KGHM ZANAM świadomy wymagań stawianych przed swoimi produktami i usługami, stale inwestuje w profesjonalny rozwój własnej kadry oraz w nowe technologie pozyskiwane z rynku. Rozwój oparty na wiedzy oznacza nowe unikalne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i wydajność pracy. Spółka współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w prowadzeniu badań naukowych oraz w kształceniu nowoczesnej kadry inżynierskiej i zawodowej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

Więcej informacji