STREFA AKCJONARIUSZA

KGHM ZANAM działa w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Właścicielem 100 proc. akcji przedsiębiorstwa jest KGHM Polska Miedź S.A.

Siedziba Spółki:
ul. Kopalniana 7
59-101 Polkowice

NIP: 692-000-00-65

REGON: 390058661

Rejestracja Spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000554137

Akcjonariusz:
KGHM Polska Miedź S.A.

 

 

 

 

 

Kapitał zakładowy: 155.351.340,00 zł

Liczba akcji wszystkich
emisji: 10679234

Wartość nominalna akcji:
10,00 zł

Kontakt dla akcjonariuszy:
tel. +48 76 84 70 905
fax +48 76 84 71 100
sekretariat@kghmzanam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-06-2022 r.: OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI KGHM ZANAM S.A.

18-12-2020 r.: PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

03-12-2020 r.: CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

18-11-2020 r.: TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

23-10-2020 r.: DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

28-09-2020 r.: PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

Więcej informacji