Najlepsi uczniowie wyróżnieni przez KGHM ZANAM i NSZZ „Solidarność”

W dniu zakończenia roku szkolnego, tj. 24 czerwca, nastąpiło rozstrzygnięcie zorganizowanego przez KGHM ZANAM S.A. i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” konkursu „Najlepszy uczeń im. Franciszka Ratajczaka”.

Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy odbywają praktyki zawodowe w KGHM ZANAM S.A. Jego głównym celem jest nie tylko wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych uczniów, ale również zaoferowanie im zatrudnienia w Spółce na stanowisku odpowiadającym zdobytym przez nich kwalifikacjom zawodowym. Oferta ta realizowana jest poprzez podpisanie przez Zarząd KGHM ZANAM S.A. listu intencyjnego z laureatami konkursu. W tym roku zostali nimi:
• Daniel Frankowski z Zespołu Szkół im. Ireny Sendlerowej w Przemkowie, uczeń praktycznej nauki w zawodzie operator obrabiarek skrawających,
• Robert Bawer ze Szkoły Branżowej I stopnia nr 4 przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy, absolwent trzeciej klasy o profilu zawodowym ślusarz.
– Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i życzymy im wielu sukcesów zawodowych w przyszłości – mówi Bernard Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A. – Chcę podkreślić, że współpraca z lokalną społecznością, funkcjonującą w firmie „Solidarnością”, szkołami zawodowymi i uczelniami wyższymi ma bardzo duże znaczenie dla naszej Spółki. Organizując praktyki zawodowe i konkursy takie jak „Najlepszy uczeń im. Franciszka Ratajczaka” chcemy pokazać młodzieży, że w miejscu ich zamieszkania istnieje dla nich realna perspektywa stabilnej i satysfakcjonującej pracy zawodowej, a także zachęcić młodych ludzi do rozwijania swoich umiejętności talentów poprzez zaangażowanie w rozwój Zagłębia Miedziowego – dodaje.

Poza wspomnianym powyżej listem intencyjnym laureaci otrzymali od Zarządu Spółki oraz Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w KGHM ZANAM S.A. drobne nagrody rzeczowe.