Pracodawca Przyjazny Pracownikom – KGHM ZANAM z prestiżowym certyfikatem

KGHM ZANAM został wyróżniony statuetką symbolizującą certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 10 września br. Nagrodę nadaną przez NSZZ „Solidarność” z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrali Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński i Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A. Bernard Cichocki.

Uroczystość wręczenia symbolicznych statuetek odbyła się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Zwracając się do przedstawicieli firm wyróżnionych przez NSZZ „Solidarność” certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, Prezydent Andrzej Duda podkreślił fundamentalne znacznie solidarności pracodawców z pracownikami.

 – Ogromnie dziękuję za uczciwy biznes, za to, w jaki sposób prowadzicie swoje firmy i instytucje. Dziękuję za to, jak traktujecie swoich pracowników, że są oni dla Was wartością – powiedział Prezydent RP podczas uroczystości. – Bez dobrze pracującego, zmotywowanego pracownika nie da się osiągnąć doskonałych wyników. Osiąganie doskonałych wyników tym właśnie jest uwarunkowane: nie obdzieraniem pracowników, a uczciwym podziałów zysków – podkreślił Andrzej Duda.

Uzyskanie przez KGHM ZANAM tego certyfikatu to nie tylko wielki zaszczyt. To przede wszystkim ogromna zasługa osób zatrudnionych na wszystkich szczeblach w firmie. Warto podkreślić, że nasze działania dostrzegają związki zawodowe. Partnerskie relacje i profesjonalizm mają w GK KGHM solidne fundamenty – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Bernard Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM dodał, że jednym z jego naczelnych celów, w zakresie polityki kadrowej, jest utrzymywanie partnerskich relacji na linii pracownik–pracodawca.

Uzyskanie certyfikatu w okresie pandemii ma dla nas znaczenie szczególne. W tym trudnym okresie udało nam się utrzymać taką samą liczbę zatrudnionych pracowników. Do tego dzięki dobrej sytuacji finansowej podnieśliśmy płace. W przyszłości planujemy kontynuowanie dotychczas realizowanych inicjatyw o charakterze propracowniczym – powiedział Bernard Cichocki.

Należy zaznaczyć, że rozstrzygnięcie konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” nastąpiło w lutym 2021 r. Uzyskanie tego certyfikatu, pod niezwykle trudnym, zdominowanym przez zaburzenia w funkcjonowaniu gospodarki z powodu pandemii COVID-19 roku 2020 r., jest dla Zarządu KGHM ZANAM tym bardziej satysfakcjonujące.

 – W 2020 r. realizowaliśmy głęboką restrukturyzację Spółki. Niekiedy procesy tego rodzaju budzą niepokoje wśród pracowników. Udało nam się go pomyślnie przeprowadzić i to wśród skrajnie niesprzyjających uwarunkowań obiektywnych, wynikających z pandemii koronawirusa. Dzięki restrukturyzacji KGHM ZANAM funkcjonuje dziś o wiele sprawniej, co znajduje odbicie m.in. osiąganych wynikach finansowych. Ale najważniejsze jest to, że udało nam się ochronić załogę i zapewnić pracownikom bezpieczeństwo. Dzisiaj firma zapewnia im stabilizację i dobre warunki zatrudnienia i szerokie możliwości rozwoju – podkreślił Bernard Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM.

KGHM ZANAM to jeden z największych w Polsce producentów maszyn i urządzeń dla sektora górniczego. W spółce wytwarzany jest również sprzęt stosowany w systemach przeładunkowych, zespołach transportowych i kopalniach odkrywkowych. Firma jest również producentem odlewów skalnych i żeliwnych.

KGHM Polska Miedź S.A. zatrudnia ponad 18 tys. osób, a cała Grupa Kapitałowa ponad 34 tys. pracowników. Firma jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Dla Zarządu miedziowego giganta priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Spółka prowadzi też liczne programy prozdrowotne i prospołeczne.

Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” ma na celu promowanie  pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.