2021 – najlepszy rok w historii KGHM ZANAM

2021 – najlepszy rok w historii KGHM ZANAM

Ubiegły rok okazał się pod wieloma względami pomyślny dla KGHM ZANAM S.A., największej spółki z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Firma odnotowała rekordowy zysk netto w wysokości 26,3 mln zł przy znacznym wzroście nakładów na remonty, modernizacje i inwestycje. Jednocześnie Spółka odniosła kolejne sukcesy na rynkach zagranicznych, kontynuowała rozbudowę oferty produktowej i z powodzeniem implementowała nowe technologie produkcyjne.

W 2021 r. Spółka osiągnęła wysokie przychody ze sprzedaży – 817 mln zł, a EBITDA wyniosła 59 mln zł. Zysk netto na poziomie 26 mln zł należy uznać za wysoki i trwale gwarantujący Spółce możliwość dalszego rozwoju.

Wzrost i zysk po latach zapaści

Wyniki finansowe za 2021 r. wskazują, że działania naprawcze wdrażane od początku 2019 r. są skuteczne i pozwoliły na poprawę kondycji Spółki. W 2020 r. KGHM ZANAM S.A. zanotował zysk netto w wysokości ok. 21 mln zł, a w 2019 r.  9 mln zł zysku netto. W latach poprzednich jednak Spółka notowała znaczne straty: 27 mln zł w 2017 r. i 36 mln zł w 2018 r.

 – Wysokie wyniki finansowe osiągnęliśmy przede wszystkim dzięki poprawie efektywności procesów produkcyjnych i optymalizacji działalności Spółki. Stale prowadzimy, z pożytkiem dla obu stron, dialog ze stroną społeczną. W dobie pandemii SARS-CoV-2 udało nam się uniknąć spowolnienia produkcji przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego pracowników. Naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia naszej załogi – mówi Bernard Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.

Jednym z priorytetów Spółki jest rozwój kompetencji pracowników, dlatego KGHM ZANAM realizuje programy wspierające zdobywanie przez nich nowych kwalifikacji. Firma dofinansowuje edukację na uczelniach wyższych, kursy menadżerskie, a także studia MBA.

Propracownicze inicjatywy Zarządu KGHM ZANAM znalazły uznanie w oczach NSZZ  „Solidarność”, który przyznał Spółce certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. To wyróżnienie, które promuje pracodawców wyróżniających się stosowaniem dobrych praktyk w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Uroczyste wręczenie certyfikatu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę miało miejsce we wrześniu 2021 r. w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Odebrali je Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński i Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A. Bernard Cichocki.

 – Wzrost przychodów i zysku netto w 2021 r. był możliwy nie tylko dzięki zwiększeniu sprzedaży krajowej, ale także terminowej realizacji kontraktów dla odbiorców zagranicznych. Stają się one bowiem coraz istotniejszym elementem portfela zamówień Spółki. W ub.r. KGHM ZANAM zawarł kontrakty eksportowe na dostawę łącznie 38 maszyn górniczych – mówi Jacek Kosiński, Wiceprezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.

Inwestycje i modernizacje

 – Wysoki zysk Spółka osiągnęła przy znacznym wzroście nakładów na remonty i modernizacje. W ubiegłym roku na inwestycje związane z rozwojem, optymalizacją procesów technologicznych, implementacją nowych technologii i budowy nowych kompetencji przeznaczyliśmy sumę 63 mln zł. A biorąc pod uwagę umowy z dostawcami, kwotę tę należy podnieść o kolejne 13 mln zł. Nakłady te obejmują również  inwestycje w odnawialne źródła energii – podkreśla Jacek Kosiński, Wiceprezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.

W 2021 r. zakończono rozbudowę funkcjonującej od 2020 r. na terenie Zakładu w Legnicy elektrowni fotowoltaicznej. Po jej sfinalizowaniu moc produkcyjna instalacji wynosi 3,4 MWp. Sama elektrownia w momencie uruchamiania w 2020 r. stanowiła najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce.

 – Dywersyfikacja źródeł energii i zwiększanie konsumpcji tej pochodzącej z przyjaznych środowisku źródeł wspiera realizację strategii całej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź, do której należymy – mówi Bernard Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.

Uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej zostało docenione przez otoczenie biznesowe. Spółka została laureatem konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2021” w kategorii „efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii”.

W ub.r. rozpoczęto też robotyzację KGHM ZANAM S.A. Zakupiono i wdrożono do eksploatacji ­robota spawalniczego, który jest wykorzystywany do automatyzacji procesów technologicznych, jednocześnie zwiększając wydajność produkcji i bezpieczeństwo pracy. Ponadto Spółka pozyskała nowoczesnego robota wyburzeniowego z napędem hybrydowym, którego zadaniem jest zwiększenie wydajności prowadzonych remontów również przy istotnym wzroście bezpieczeństwa obsługi.

W ub.r. w KGHM ZANAM, w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pozyskał specjalistyczną drukarkę 3DGence INDUSTRY. Innowacyjne urządzenie jest obecnie eksploatowane przy realizacji projektu elektrycznego pojazdu górniczego ZANPER 2.0.

Jeżeli zaś chodzi o zrealizowane i rozpoczęte w ub.r. inwestycje dotyczące remontów i modernizacji zaplecza Spółki, to objęły one inwestycje związane z podniesieniem komfortu pracy w KGHM ZANAM (remonty budynków produkcyjnych i pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń socjalnych i sanitarnych). 

Badania i rozwój

W 2021 Spółka kontynuowała realizację rozpoczętych projektów badawczo-rozwojowych

 – Prace B+R mają newralgiczne znaczenie z punktu widzenia strategii KGHM ZANAM. Inwestowanie w nowe produkty pozwala nam na dostosowanie oferty do wymagań rynku. Jest to więc element, który współdecyduje o konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa – mówi Bernard Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A. – W 2021 roku pozytywnie zakończyliśmy testy kilku prototypów m.in. maszyn LD10 i LD4 oraz pojazdu z napędem bateryjnym ZANPER S10. Rozpoczęliśmy też prace związane z konstrukcją prototypowych maszyn nowych typów: LD8 i HT24. Pracujemy nad zupełnie nowym podwoziem do maszyn wiercących i kotwiących – podkreśla.

W 2021 r. rozpoczęto seryjną produkcję baterii do maszyn typu WS z napędem bateryjnym MUP  (w ub.r. wprowadzono do eksploatacji łącznie ok. 40 maszyn tego typu). W omawianym okresie rozpoczęto produkcję i wdrożono do eksploatacji w KGHM ZANAM zmodernizowaną wersję pojazdu  z rodziny ROBUST 2.0. (SWT ROBUST S14).

Inną wprowadzoną innowacją, która ma wpływ na wydajność i bezpieczeństwo pracy górników obsługujących maszyny produkowane przez KGHM ZANAM, było opracowanie i pozytywne zakończenie testów nowego systemu monitorowania pracy maszyn. To rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo personelu kopalni.

Na początku ub.r. zakończono testy ładowarki nowego typu: LKP-0410. Została ona zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu potrzeb Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. i w przyszłości zastąpi aktualne eksploatowane ładowarki o udźwigu czterotonowym: LKP-0403C, LKP-0403D i LKP-0405.

W 2021 r. Spółka otrzymała wydane przez PKP CARGO S.A. świadectwo producenta wyrobu. To efekt audytu przeprowadzonego w Zakładzie Legnica. Świadectwo kwalifikuje KGHM ZANAM S.A. do grona dostawców wyrobów dla PKP CARGO S.A i otwiera przed Spółką możliwość prowadzenia działalności handlowej na rynku kolejnictwa.

ZANPER 2.0. blisko mety

W 2021 r. inżynierowie KGHM ZANAM zakończyli prace koncepcyjne i projektowe dotyczące pojazdu elektrycznego ZANPER 2.0. na podwoziu własnej konstrukcji, co umożliwiło rozpoczęcie budowy jego prototypowego egzemplarza. To udoskonala wersja pojazdu ZANPER, pierwotnie wykorzystującego podwozie samochodu Toyota Land Cruiser. W przypadku ZANPERA 2.0. zastąpiono je własną konstrukcją, przez co pojazd w stu procentach stanowi owoc pracy intelektualnej kadry KGHM ZANAM. Ekologiczny, bezemisyjny pojazd będzie służył do bezpiecznego transportu osób i materiałów w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Produkt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku krajowego, jednak Spółka wiąże z nim także plany eksportowe. Finalne testy pojazdu ZANPER 2.0. zostaną zrealizowane w 2022 r., co otworzy drogę do uruchomienia jego produkcji seryjnej. Projekt Zanpera 2.0 współfinansowany jest przez NCBR. W 2021 roku rozpoczęto również projekt elektrycznego wozu odstawczego (HT24E) o ładowności 24 ton.

„Cały rok 2021 był zdominowany przez niekorzystny wpływ pandemii wirusa COVID-19, jednak dzięki profesjonalizmowi, kreatywności oraz ponad normatywnemu zaangażowaniu całej załogi mogliśmy zrealizować większość produkcji oraz świadczonych usług w szeroko rozumianym obszarze wydobycia i przerobu rudy miedzi. Kolejny rok stawia przed nami coraz trudniejsze wyzwania zarówno produkcyjne jaki logistyczne na które cała nasza załogo jest odpowiednio przygotowana.” – mówi Jacek Kosiński, Wiceprezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.