KGHM ZANAM rozszerza możliwości produkcyjne o nowy rynek

Dla KGHM ZANAM ubiegły rok był udany zarówno pod względem finansowym, jak i handlowym. Spółka zanotowała rekordowy zysk netto i zwiększyła sprzedaż maszyn, w szczególności na rynkach zagranicznych. Pomimo pasma sukcesów Zarząd firmy nieustannie poszukuje nowych kierunków rozwoju, które przyniosłyby Spółce kolejne zyski oraz pomogłyby szerzej zaprezentować się na rynku ogólnopolskim. Niedawno uzyskane świadectwo otworzyło przez Spółką dodatkowe możliwości produkcyjne.

Mowa o otrzymaniu świadectwa uznanego przez PKP CARGO S.A. producenta wyrobu, które przyznane zostało w ramach wymagającego audytu przeprowadzonego w Zakładzie Legnica. Audyt obejmował określenie możliwości produkcyjnych, ocenę posiadanych certyfikatów, świadectwi kwalifikacji pracowników, linii technologicznych oraz urządzeń do realizacji produkcji. Audytorzy z PKP CARGO pozytywnie ocenili również organizację i zasady utrzymania, a także legalizacji urządzeń i przyrządów pomiarowych,  sposób zarządzania dokumentacją, jak również systemy zabezpieczenia wysokiej jakości wyrobów. Uzyskane świadectwo pozwala na zakwalifikowanie KGHM ZANAM S.A. do wąskiego grona dostawców wyrobów dla PKP Cargo i stwarza możliwości zaistnienia oraz stałej obecności firmy na bardzo wymagającym rynku dostawców dla kolejnictwa.

Otrzymane świadectwo otworzyło przed nami kolejne możliwości produkcyjne i dzięki temu, udało się pozyskać zamówienia z nowej oferty produktowej KGHM ZANAM w krótkim czasie – mówi Edward Paszko, Dyrektor Zakładu Legnica. – Należy podkreślić bardzo wysokie zaangażowanie pracowników Zakładu Legnica we właściwe przygotowanie proceduralne oraz procesowe na produkcji do wysokich wymagań audytowych i wzorową współpracę w trakcie prowadzonego audytu – dodaje szef Zakładu Legnica.

Na rozwoju nowych linii produktowych skorzystały już oddziały KGHM Polska Miedź S.A. Polkowicka Spółka jest w trakcie realizacji zamówienia na dwie platformy kolejowe dla Huty Miedzi Głogów. Platformy kolejkowe typu PKK-120 służyć będą do przewozu kadzi pustych i pełnych o masie całkowitej 2x45Mg wykorzystywanych w procesach produkcyjnych na terenie Hut Miedzi. Wagony produkcji KGHM ZANAM będą charakteryzować się zwiększoną ładownością w porównaniu do standardowych platform kolejowych.

Wprowadzenie nowej linii produktowej to dowód na to, że Spółka stale się rozwija i podejmuje kolejne wyzwania. Ogromnie cieszy fakt, że ponownie zaznaczyliśmy swoją obecność na tak wymagającym i konkurencyjnym rynku dostawców rozwiązań dla kolejnictwa. Liczymy, że udane realizacje zaowocują otrzymaniem kolejnych zamówień. W dalszej perspektywie planujemy pozyskiwanie kolejnych dopuszczeń i certyfikatów dla szeroko pojętej techniki kolejowej – zapewnia Jacek Kosiński, Wiceprezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.