KGHM ZANAM S.A. – Pracodawca przyjazny pracownikom

Firma KGHM ZANAM S.A. znalazła się w gronie 20 podmiotów, którym Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” nadał certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. To dowód dobrych warunków zatrudniania, wysokich standardów pracy i przejrzystych zasad etycznych, które obowiązują w Spółce.

Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” nadawany jest przez NSZZ „Solidarność” w drodze konkursu. W tym roku była to jego trzynasta edycja. Jak podaje organizator „Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe”. NSZZ „Solidarność” podkreśla także, że firmy, które uzyskują certyfikat, „szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny”.

 – Zapewnienie wysokich standardów zatrudnienia, godziwych wynagrodzeń, bezpieczeństwa pracy, możliwości rozwoju dla pracowników, a także transparentności i partnerskich stosunków w relacjach na linii pracodawca-załoga to priorytety zarządu naszej firmy – mówi Bernard Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A. – Przyznanie naszej firmie certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przez NSZZ „Solidarność” uznajemy za sukces wszystkich osób pracujących w firmie. To dowód tego, że usprawnienia procesów zarządczych może przynosić korzyści zarówno dla spółki jako podmiotu gospodarczego, jak również dla jej pracowników. W 2021 roku planujemy realizację szeregu przedsięwzięć o charakterze propracowniczym, które uczynią KGHM ZANAM S.A. jeszcze bardziej atrakcyjnym pracodawcą – podkreśla.

Obecnie w Spółka zatrudnia 2,3 tys. pracowników, ale realizowane inwestycje i wzrost produkcji powodują, że firma wciąż prowadzi nabór na wiele stanowisk. Poszukiwani są fachowcy o różnych specjalizacjach.

 
Aktualne ogłoszenia rekrutacyjne można znaleźć na stronie internetowej KGHM ZANAM S.A. w zakładce „Kariera”.