Prace wyburzeniowe od teraz łatwiejsze i bezpieczniejsze

Spółka KGHM ZANAM S.A. zakupiła nowoczesnego robota wyburzeniowego z napędem hybrydowym w celu poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników oraz zwiększenia wydajności.

Tego typu urządzenia dedykowane do rozbiórki konstrukcji budowlanych wykorzystywane były przy niedawnym remoncie pieca szybowego nr 1 w Hucie Miedzi „Legnica” wykonywanym przez KGHM ZANAM. Dzięki wykorzystaniu robotów udało się wówczas znacznie skrócić czas prac wyburzeniowych.

Od teraz prace wyburzeniowe realizowane często w trudnych warunkach, zwłaszcza w wysokich temperaturach będą bezpieczniejsze i wpłyną na lepszą organizację pracy.

Wykorzystanie robota znacznie ułatwi pracę, gdyż operator maszyny będzie kierował pracą z odległości za pomocą ergonomicznego pilota. Poprawa warunków pracy będzie szczególnie widoczna podczas wyburzania wymurówek pieców: szybowych, anodowych i konwertorów. Dotychczas te czynności wykonywane były przez pracowników przy pomocy młotów pneumatycznych – mówi  Romuald Beme, Z-ca Kierownika Wydział Remontów i Utrzymania Ruchu HML
w KGHM ZANAM S.A.