KGHM ZANAM z Asem Związku Pracodawców Polska Miedź

W dniu 6. października odbyła się coroczna uroczysta gala Związku Pracodawców Polska Miedź (ZPPM), który zrzesza ponad stu pracodawców z Dolnego Śląska, zatrudniających łącznie kilkadziesiąt tysięcy pracowników. Kulminacyjnym punktem wydarzenia było wręczenie specjalnych nagród, czyli ASów ZPPM.

W tym roku jeden z Asów został przyznany KGHM ZANAM S.A. Kapituła przyznająca nagrody podkreśliła, że Spółka otrzymała go za innowacyjność i rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0., elektromobilności i energetyki. W imieniu firmy nagrodę odebrał Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A. Bernard Cichocki.
– Nagrodę Związku Pracodawców Polska Miedź traktuję jako szczególne wyróżnienie dla KGHM ZANAM S.A. Dziękuję za nią w imieniu całego zespołu naszej spółki – mówi Bernard Cichocki. – Jesteśmy usatysfakcjonowani, że działania na rzecz modernizacji i rozwoju KGHM ZANAM znalazły uznanie w oczach ZPPM. Będziemy kontynuować działania na rzecz przekształcania naszego przedsiębiorstwa w firmę gotową do konkurencji w warunkach nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i przemysłu 4.0. – podkreśla Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.
W ostatnich latach KGHM ZANAM S.A. pomyślnie zrealizowała szereg przedsięwzięć mających na celu implementację nowych technologii. To między innymi pozyskanie i wdrożenie zaawansowanych rozwiązań z zakresu automatyki i robotyki, które wspierają procesy produkcyjne z wykorzystaniem algorytmów cyfrowych i sztucznej inteligencji.
Pod koniec 2020 r. Spółka uruchomiła elektrownię fotowoltaiczną, która wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, tzw. technologię 4.0. Instalacja znajduje się na terenie Zakładu w Legnicy. Uzyskuje ona wysoką wydajność w produkcji energii elektrycznej, co istotnie zwiększa niezależność energetyczną KGHM ZANAM S.A., redukuje ślad węglowy emitowany przez procesy produkcyjne, a także obniża koszty produkcji. Energia wytwarzana przez instalację pokrywa około 50 proc. zapotrzebowania na prąd Zakładu Legnica.

KGHM ZANAM S.A. prowadzi zaawansowane prace badawczo-rozwojowe z dziedziny elektromobilności. Jednym z nich jest projekt elektrycznego pojazdu górniczego przeznaczonego do transportu osób i ładunków na terenach kopalni ZANPER 2.0. Pojazd został opracowany przez inżynierów i projektantów KGHM ZANAM S.A. i osiągnął on już wysoki stopień gotowości technologicznej, co umożliwia uruchomienie jego produkcji w najbliższym czasie.
Nagroda ZPPM w obszarze „Legislacja” została przyznana Departamentowi Prawnemu KGHM Polska Miedź S.A. za „wysoki poziom merytoryczny przesłanych opinii i ekspertyz”. W kategorii Dialogu Społecznego statuetka została przyznana Związkowi NSZZ Solidarność przy Hucie Miedzi Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A. ZPPM podkreślił, iż w tym przypadku ASA przyznano za „dialog i efektywną współpracę z samorządami oraz strategię dobrego sąsiedztwa”. Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice otrzymały nagrodę w dziedzinie „Szkolenia”.