Realizacja inwestycji

KGHM ZANAM specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów inwestycyjnych, świadczeniu usług modernizacyjnych oraz usług utrzymania ruchu na obiektach przemysłowych.

KGHM ZANAM realizuje roboty inwestycyjne jako generalny wykonawca w obszarze budownictwa przemysłowego. Posiadane wieloletnie doświadczenie, kompetencje oraz nowoczesny i  dobrze wyposażony park maszynowy skutkują wykonywaniem usług o bardzo wysokiej jakości.

Posiadany potencjał techniczny i organizacyjny pozwala na kompleksową realizację przedsięwzięć inwestycyjnych „pod klucz” w obszarze szeroko rozumianego budownictwa przemysłowego:

 • konstrukcji stalowych,

 • rurociągów i instalacji,

 • technologii przemysłowych.

KGHM ZANAM realizuje zadania z obszaru budownictwa hydrotechnicznego i budownictwa specjalistycznego. Na oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. odpowiedzialnych za procesy przeróbcze i  metalurgiczne Dział Inwestycji i Instalacji Przemysłowych świadczy usługi utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji związanych z ciągiem technologicznym.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych przez KGHM ZANAM w obszarze inwestycji i instalacji przemysłowych należą:

 1. wykonanie remontu cyklicznego i modernizacji pieca elektrycznego dla Huty Miedzi Głogów

 2. realizację prac w ramach modernizacji Fabryki Kwasu Siarkowego,

 3. zabudowę instalacji wylewania i urabiania żużla wraz infrastrukturą dla Huty Miedzi Głogów,

 4. wykonanie sieci wodociągów przemysłowych dla Huty Miedzi Głogów,

 5. budowa kompleksu pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego,

 6. dostarczenie kompletnego systemu odstawy żużla z pieca elektrycznego,

 7. wykonanie instalacji granulacji żużla z wieżą kondensacyjną,

 8. dostawa instalacji do usuwania węgla z koncentratów miedzi metodą prażenia,

 9. wykonanie instalacji odpylania i odsiarczania spalin,

 10. dostawa, montaż i instalacja maszyn flotacyjnych w Zakładzie Wzbogacania Rud,

 11. dociążenie Zapory Północnej na odcinku sekcji N1-N3 w zbiorniku odpadów poflotacyjnych Żelazny Most.

KGHM ZANAM jest też zaangażowany w modernizację Huty Miedzi Legnica w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wymiana wież absorpcyjnych i suszących Fabryki Kwasu Siarkowego”. Pod kierownictwem KGHM ZANAM zrealizowana została inwestycja pieca WTR (wychylno-topielno-rafinacyjny). Ponadto spółka realizuje na Zakładzie Hydrotechnicznym KGHM Polska Miedź S.A. budowę pompowni Damówka oraz zaangażowana jest w budowę Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów.

Nasi specjaliści uczestniczą w realizacji projektów inwestycyjnych od początku do końca, podług formuły EPC (ang. engineering, procurement, construction). Pracę z klientami rozpoczynamy na etapie szczegółowego planowania struktur: projektujemy rozwiązania, odpowiadające złożonym wymaganiom funkcjonalnym, i sporządzamy kosztorysy przedsięwzięć, dopasowane do oczekiwań inwestorów. W oparciu o wieloletnie doświadczenie, minimalizujemy koszty realizacji, stosując nowoczesne technologie i niesztampowe sposoby projektowania.

Zaakceptowanie proponowanych schematów prowadzi do fazy zamówień. W KGHM ZANAM bierzemy odpowiedzialność za przygotowanie materiałów, niezbędnych do realizacji omawianych projektów, a także bezpieczne dostarczenie ich w wybrane miejsce. Następnie uzgadniamy z klientami harmonogram prac budowlanych i rozpoczynamy tworzenie konstrukcji. Cały proces jest nadzorowany przez zleceniodawców, z którymi pozostajemy w stałym kontakcie, aby informować ich o przebiegu prac, odpowiadać na ewentualne pytania lub – na ich życzenie – wprowadzać niektóre zmiany do projektu.

Wybrane realizacje

Budownictwo Hydrotechniczne

dociążenie Zapory Północnej na odcinku sekcji N1-N3 w zbiorniku odpadów poflotacyjnych Żelazny Most

Budownictwo Specjalistyczne

dostawa, montaż i zabudowa maszyn flotacyjnych w Rejonie ZWR Polkowice i ZWR Rudna. Budowa linii technologicznych związanych z przeróbką metali.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

Więcej informacji