roboty górnicze

Roboty górnicze

KGHM ZANAM oferuje kompleksową realizację usług z obszaru robót przygotowawczych, obszaru budownictwa podziemnego, obszaru transportu taśmowego oraz obszaru robót strzałowych.

Roboty montażowe pod ziemią

KGHM ZANAM realizuje specjalistyczne usługi montażowe w poziemnych wyrobiskach poziomych służących do transportu poziomego urobku do szybów z naczyniami wyciągowymi. Do najważniejszych zadań komórek odpowiedzialnych za roboty montażowe pod ziemią należy zabudowa i modernizacja systemów odstawy taśmowej oraz obsługa przenośników taśmowych.

KGHM ZANAM w ostatnim okresie zrealizował lub realizuje między innymi następujące prace montażowe:

  • zabudowa i modernizacja przenośników taśmowych (przedłużenie przenośnika A-183, zabudowa przenośnika L-195, modernizacja przenośnika N-465 i A-15),
  • obsługa przenośników taśmowych w ramach wieloletniej umowy,
  • budowa Komór Maszyn Ciężkich,
  • zabudowa dozowników rudy i URB,
  • budowa Komór Paliw,
  • budowa centrum logistycznego.

KGHM ZANAM posiada również doświadczenie i oferuje możliwość wykonania automatyzacji przenośników taśmowych w podziemnych zakładach górniczych. Ponadto spółka specjalizuje się w budowie dołowych rozdzielni elektrycznych i tras kablowych oraz rurociągów.

Roboty górnicze pod ziemią

KGHM ZANAM realizuje specjalistyczne roboty związane z wykonywaniem, utrzymywaniem oraz zabezpieczaniem wyrobisk a także budową infrastruktury podziemnej. Wśród szerokiej gamy oferowanych usług górniczych wymienić należy: drążenie wyrobisk korytarzowych, przebudowa wyrobisk korytarzowych w obudowie kotwowej, wykonywanie przybierek stropu i ociosów, budowa tam wentylacyjnych, budowa mostów przejezdnych (ciężkich) i nieprzejezdnych (lekkich), czyszczenie rząpi, zabudowa zawiesi pod kable i rurociągi.
KGHM ZANAM w ostatnim okresie zrealizował lub realizuje drążenie chodników oraz prowadzi roboty związane z poprawą sieci wentylacyjnej w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Roboty strzałowe pod ziemią

Urabianie surowców skalnych w podziemnych zakładach górniczych za pomocą robót strzałowych jest podstawową metodą uzyskania dużej ilości odpowiednio rozdrobnionego urobku, który gwarantuje wysoką wydajność prac załadunkowych, transportowych i procesów przeróbczych.
KGHM ZANAM realizuje od roku 2013 usługi strzałowe w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w ramach obowiązujących umów wieloletnich.

W obszarze usług strzałowych KGHM ZANAM zapewnia pełną obsługę między innymi w zakresie:

  • mechanicznego ładowania emulsyjnych materiałów wybuchowych przy użyciu maszyn typu wozy strzelnicze,
  • transportu nieuzbrojonego materiału wybuchowego, lontu detonacyjnego, zapalników elektrycznych i nieelektrycznych oraz dwóch górników strzałowych,
  • ładowania materiałów wybuchowych przy użyciu ruchomego podestu.

Istnieje możliwość zastosowania wykorzystywanych technologii przy pracach związanych z drążeniem tuneli drogowych i kolejowych.
KGHM ZANAM zapewnia wysoką jakość świadczonych usług strzałowych. Doświadczenie kadry inżynieryjno-technicznej oraz ciągłe poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań poprzez udoskonalanie wozów strzelniczych pozwala na poprawę efektywności i bezpieczeństwa wykonywania robót strzałowych.

Wybrane realizacje

Zabudowa zbiornika retencyjnego

Zabudowa zbiornika retencyjnego wraz z punktem zasypowym oraz przedłużenie przenośnika taśmowego L-3” w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice

Budowy Komory Paliw

Budowa Komory Paliw na Oddziale C-2” w O/ZG „Lubin”

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

Więcej informacji