Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania BHP wg normy PN-ISO 45001

Z przyjemnością informujemy o pozytywnym wyniku Auditu Certyfikującego Systemu Zarządzania BHP wg normy PN-ISO 45001, będącego częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania KGHM ZANAM S.A.: JAKOŚĆ, BHP I ŚRODOWISKO.

Ponadto Auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji potwierdzili ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001.

Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie pracowników KGHM ZANAM S.A. odpowiedzialnych za wdrożenie nowego Systemu Zarządzania BHP, którzy samodzielnie, bez wsparcia zewnętrznych konsultantów, doprowadzili do pozytywnego wyniku Auditu, zwłaszcza w tych trudnych warunkach zagrożenia epidemicznego.

Aktualnie oczekujemy na Raport podsumowujący Audit i Certyfikat Systemu Zarządzania BHP wg normy PN-ISO 45001.