KGHM ZANAM laureatem prestiżowej nagrody „Ekolaury”

Jubileuszowa 20. edycja konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2021” odbyła się 23 listopada 2021r. w Katowicach. Mamy przyjemność poinformować, że prestiżową nagrodę w kategorii Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii przyznaną przez Kapitułę Konkursu zdobył KGHM ZANAM S.A. za przedsięwzięcie „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w oparciu o technologię 4.0”. To wyjątkowe wydarzenie przyczynia się do propagowania skutecznych działań oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przypomnijmy, że KGHM ZANAM wybudował pierwszą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną w technologii 4.0. Instalacja zaspokaja niemal w połowie zapotrzebowanie na energię elektryczną legnickiego oddziału KGHM ZANAM. Budowa elektrowni fotowoltaicznej, oraz wiele innych działań na rzecz ochrony środowiska to ważny element strategicznego programu rozwoju spółki, który wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polska Izba Ekologii od 2002 r. organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. Głównym celem konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną, popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, a także promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.