Korzystne modernizacje w KGHM ZANAM S.A.

Rok 2020 był rokiem szczególnym, który wymagał od wszystkich dyscypliny i zaangażowania w walkę z pandemią koronawirusa. Pomimo wielu obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną Spółce KGHM ZANAM udało się przeprowadzić szereg modernizacji oraz ulepszeń zarówno w głównej siedzibie Spółki w Polkowicach, jak również w Zakładzie Legnica.

Prace remontowe zostały przeprowadzone w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy kadry. Ponadto, Zarządowi Spółki zależało na podniesieniu walorów estetycznych i zadbaniu o spójną stylistykę obiektów należących do KGHM ZANAM, a co najważniejsze zwiększeniu poziomu zadowolenia załogi z warunków pracy.

Roboty remontowe zostały zrealizowane sprawnie, nie zakłócając procesu produkcyjnego oraz nie wpływając na pracę pozostałych komórek organizacyjnych funkcjonujących w Spółce. Podczas realizacji poniższych prac nie doszło do żadnych wypadków przy pracy, przede wszystkim dzięki dobrej organizacji zadań.

Szeroki zakres prac obejmował między innymi:  

 • remont terenu przy wejściu pracowniczym do budynku administracyjno-socjalnego w Polkowicach
 • remont odcinka chodnika wzdłuż parkingu w Zakładzie w Polkowicach
 • naprawę parkingu dla pracowników w Polkowicach
 • wymianę oświetlenia zewnętrznego na terenie parkingu w Polkowicach
 • remont łazienek dla pracowników Działu PU w Zakładzie w Legnicy
 • utwardzenie powierzchni na terenie Zakładu w Legnicy
 • wymianę stolarki okiennej w przybudówce socjalno-warsztatowej Wydziału Produkcji Konstrukcji i Urządzeń w Legnicy
 • wymiana ocieplenia ściany budynku przybudówki socjalno-warsztatowej
  w Zakładzie Legnicy
 • naprawa chodnika przy wejściu budynku Wydziału Odlewni

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółka zamierza w obecnym roku kontynuować prace modernizacyjne na terenie obiektów KGHM ZANAM.  Zaplanowany jest  między innymi remont kapitalny nawy znajdującej się na poziomie zero oraz wymiana posadzek w trzech pozostałych nawach produkcyjnych,  remont szatni męskiej w budynku Odlewni oraz wiele innych mniejszych remontów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wybranymi remontami.