Nowe inwestycje w Zakładzie w Legnicy

KGHM ZANAM S.A. stawia na ciągły rozwój i kontynuuje realizację planu inwestycyjnego, obejmującego wszystkie obiekty należące do Spółki. W przypadku Zakładu w Legnicy priorytetem jest modernizacja parku maszynowego. Niebawem rozpoczną w nim pracę nowo zakupione maszyny z systemem CAD/CAM: tokarka CNC i frezarka bramowa. To nowoczesny sprzęt, a jego wdrożenie zapewnia optymalizację procesów technologicznych,  wzrost szybkości i dokładności obróbki mechanicznej, a w konsekwencji wzrost wydajności oraz jakości produkcji.

Zakup nowych maszyn dla Zakładu w Legnicy to kolejny etap realizacji planu inwestycyjnego, który Zarząd KGHM ZANAM S.A. wdraża od jesieni 2018 r. Dobre wyniki finansowe notowane przez Spółkę w ostatnich latach umożliwiają jego niezakłóconą realizację. Szereg projektów ujętych w planie ma na celu kompleksową modernizację infrastruktury produkcyjnej i socjalnej Spółki, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy, a także wzmocnienie konkurencyjności KGHM ZANAM S.A. na rynku.

 – Modernizacja i inwestycje są potrzebne w przypadku Zakładu w Legnicy, którego park maszynowy z racji na często kilkudziesięcioletni okres eksploatacji i brak zakupów nowego sprzętu nie reprezentuje pożądanego poziomu technologicznego. Zwiększamy więc tempo wymiany maszyn produkcyjnych i wdrażania nowych technologii. Z uwagi na silną konkurencję na rynku krajowym i europejskim musimy to robić szybciej i w skali większej niż inne przedsiębiorstwa. Nowoczesne maszyny otwierają przed Spółką kolejne możliwości rozszerzenia oferty produktowej i usługowej – mówi Bernard Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.

Tylko w ostatnim czasie Zakład w Legnicy zyskał dwie nowoczesne maszyny. Pierwsza z nich to frezarka bramowa, która umożliwia obróbkę detali o wymiarach 6 m x 2,5 m x 2 m.  Będzie ona wykorzystywana przede wszystkim do wytwarzania nowych podzespołów samojezdnych maszyn górniczych produkowanych przez legnicki Zakład. Urządzenie znacznie zwiększy efektywność realizowanych procesów technologicznych: jej wykorzystanie może skrócić czas potrzebny na wytworzenie niektórych elementów o kilkadziesiąt procent.

 – Fundament pod frezarkę bramową, głęboki na 2,5 metra, wymagał przygotowania specjalnej konstrukcji zrealizowanej na bazie indywidualnie wykonanego projektu. Zadanie było szczególnie trudne z uwagi na to, że nie można było przerwać procesów produkcyjnych, budowa była wykonywana wewnątrz cały czas będącej w ruchu i produkującej hali, a podczas wykonywania prac budowlanych cały czas starano się i dbano oto, aby nie  powodować większych zakłóceń i przerw w pracy  w ciągu produkcyjnym – podkreśla Edward Paszko, Dyrektor Produkcji w KGHM ZANAM S.A.

W celu ułatwienia obsługi maszyn zainstalowano specjalistyczny system CAD/CAM, obsługiwany przez wysokiej klasy specjalistów Oddziału  Optymalizacji Produkcji CNC KGHM ZANAM S.A. To zaawansowane narzędzie informatyczne, które z wykorzystaniem programowania optymalizuje proces produkcyjny, zwiększając jego efektywność i bezpieczeństwo.

Druga z nowo zakupionych maszyn to nowoczesna tokarka CNC. Do tej pory legnicki Zakład dysponował tylko jedną jednostką sprzętu tego typu, której specyfikacja techniczna stawała się coraz bardziej niewystarczająca do realizacji zadań produkcyjnych, które stoją przez Zakładem w Legnicy.

Nowa tokarka CNC dysponuje wszystkimi funkcjonalnościami poprzedniej maszyny, jednak umożliwia ona także obróbkę przedmiotów długich. Wysoka jakość nowego sprzętu i stopień jego automatyzacji umożliwiają jednoczesną obsługę dwóch maszyn przez jednego operatora.

Warto zwrócić uwagę , że obie maszyny dostarczone zostały z dalekiej Japonii od jednego z najbardziej solidnych i  renomowanych producentów tego typu maszyn na świecie. Przy doborze tego typu zaawansowanych, nowych  maszyn odpowiedni zespół fachowców i  Zarząd KGHM ZANAM S.A. zwraca szczególną uwagę na wysoką jakość nabywanych urządzeń, ich zaawansowane możliwości techniczne, solidność wykonania oraz gwarancję długoletniej, stabilnej i bezawaryjnej pracy – podkreśla Wiceprezes Spółki, Jacek Kosiński.

 – Zmniejszenie pracochłonności produkcji oraz wprowadzanie nowych technologii pozwala na zachowanie konkurencyjności na rynku wytwórców maszyn górniczych. Jest to możliwe właśnie poprzez modernizację parku maszynowego, co traktujemy priorytetowo – mówi Bernard Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A. – Plan inwestycyjny, obejmujący wszystkie obiekty KGHM ZANAM, w tym legnicki Zakład, zakłada całościową modernizację. Dotyczy to infrastruktury przemysłowej, ale w równym stopniu także socjalnej. Celem Zarządu jest nie tylko zwiększania efektywności produkcji, ale też zwiększanie bezpieczeństwa i komfortu pracy pracowników naszej Spółki – dodaje.

Oprócz wymienionych powyżej inwestycji w Zakładzie w Legnicy oddano do użytku pomieszczenie socjalne dla pracowników. Znajduje się ono blisko stanowisk pracy, na poziomie hali produkcyjnej. To spokojne miejsce przeznaczone do odpoczynku podczas przerw w pracy oraz spożywania posiłków w komfortowych i higienicznych warunkach.

Plan inwestycyjny KGHM ZANAM S.A. przewiduje realizację kolejnych przedsięwzięć modernizacyjnych dotyczących Zakładu w Legnicy. W hali produkcyjnej powstaną nowe świetliki, które spowodują  doświetlenie stanowisk pracy naturalnym światłem dziennym, co znacznie podniesie komfort wykonywania zadań wewnątrz budynku. Trwają przygotowania do pozyskania kolejnych maszyn, których posiadanie umożliwi wdrażanie w legnickim Zakładzie nowych technologii produkcyjnych. Jeżeli chodzi o aspekt socjalny, to plan inwestycyjny zakłada m.in. zmianę lokalizacji i generalny remont szatni pracowniczej, który obejmie również zakup nowego wyposażenia.