WOZY WIERCĄCO-KOTWIĄCE

Samojezdne wozy wiercąco-kotwiące produkcji KGHM ZANAM pełnią istotną rolę w przygotowaniu przodków do robót strzałowych oraz zabezpieczeniu odsłoniętego stropu obudową kotwiową. Wydajne organy robocze umożliwiają sprawne wykonanie otworów o pożądanej średnicy i długości. Wozy wiercąco-kotwiące oferowane są w szerokiej gamie wariantów, przeznaczonych do pracy w niskich lub wąskich wyrobiskach oraz w trudnych warunkach klimatycznych.

Zarówno do prac strzelniczych na obszarze kopalni rud metali, jak i innych surowców mineralnych, przy wydobyciu których nie występuje zagrożenie metanowe, niezbędne są odpowiednie urządzenia do wiercenia otworów strzałowych i kotwiowych. Samojezdne wozy wiercąco-kotwiące, produkowane przez KGHM ZANAM, pozwalają na precyzyjne wykonanie otworów wiertniczych w obrębie przodka, a także zabezpieczenie stropu poprzez montaż obudowy kotwiowej. Dzięki wydajnym podzespołom oraz wysokiej mocy udarowej, możliwe jest wiercenie w trudnych do obróbki warstwach skalnych.

Wozy wiercąco-kotwiące posiadają jedno stanowisko i pojedynczy wysięgnik, wiertnice do otworów strzałowych lub kotwiarki do kotwi ekspansywnych i klejowych. Układ roboczy pojazdu zawiera teleskopowy wysięgnik i ramę wiertniczą, która ułatwia precyzyjne rozpoczęcie odwiertu pod dany otwór. Dzięki zastosowaniu ramy wiertniczej operator może wykonać otwory o różnorodnych średnicach: od trzycentymetrowych po niemalże dwumetrowe.
Stabilna konstrukcja urządzenia oraz wydajne systemy nawiercania skał gwarantują efektywną pracę zarówno przy warstwach osadowych, jak i twardszych skałach przodka.

Wozy wiercąco-kotwiące posiadają również solidne, wytrzymałe kabiny dla operatorów. Zapewniają one komfort pracy, jak również zabezpiecza pojazd przed zgnieceniem w wyniku obrywów skał. Kabina z powodzeniem wytrzymuje uderzenia o energii nawet 60 kJ, a sam pojazd sprawdza się zarówno na płaskim, jak i lekko pochylonym terenie.
Wozy wiercąco-kotwiące o odpowiedniej stateczności minimalizują odczuwalne wibracje i dodatkowe obciążenia, powstające na skutek procesów wiertniczych. Zaopatrzone w wydajne silniki spalinowe maszyny, o mocy kilkudziesięciu kW, ułatwiają jazdę na wyboistym spągu w obrębie przodka. Mimo dużej długości całkowitej, wszystkie wozy charakteryzują się dużą zwrotnością, a zatem mogą być wykorzystywane zarówno przy komorowo-filarowych systemach eksploatacji, jak i ścianowym lub chodnikowym sposobie pozyskiwania urobku. Dzięki odpowiednio dopasowanym oponom, maszyny odznaczają się również dobrą przyczepnością mechaniczną.

Wozy kotwiące umożliwiają montaż kotwi w obrębie przodka. Przystosowany do tego celu układ roboczy zawiera wysięgnik teleskopowy i wieżyczkę kotwiącą, której typ zależny jest od rodzaju wprowadzanych elementów kotwiących. Dodatkowym uposażeniem wieżyczki, znacznie ułatwiającym jej pracę, jest montowana na końcówce wiertarka obrotowa lub udarowa.
W KGHM ZANAM oferujemy klientom wozy uposażone w zabudowę wykorzystującą dwa typy kotwi, a także system roboczy urządzenia, który zapewnia montaż elementów o długości 1,6-2,6 metra.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

Więcej informacji