KGHM ZANAM: blisko dwa lata solidarności z Ukrainą

24 lutego 2022 r. KGHM ZANAM S.A. podjął radykalne działania mające na celu wyjście z rynku rosyjskiego. Natychmiast wstrzymano zakontraktowane dostawy maszyn, anulowano wszystkie obowiązujące umowy i uruchomiono procedurę zbycia udziałów w spółce zależnej ZANAM Vostok. Ponadto Spółka przyłączyła się do działań realizowanych przez szereg instytucji Państwa Polskiego oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź, mających na celu udzielenie wsparcia walczącym z agresorem Ukraińcom.

W dniu napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę KGHM ZANAM S.A. był w trakcie realizacji kontraktu – zawartego za pośrednictwem spółki zależnej ZANAM Vostok – na dostawę czterech maszyn górniczych dla kopalni należących do rosyjskiego kombinatu Gaiski Gok, a także posiadał podpisany nowy kontrakt na produkcję kolejnych 24 maszyn.

20 lutego 2022 r. pierwsza ładowarka ŁK-1M wyprodukowana  w ramach obowiązującego kontraktu została wysłana do odbiorcy i dwa dni później dotarła do granicy polsko-białoruskiej. Na polecenie Prezesa Zarządu Bernarda Cichockiego dostawa maszyny została wstrzymana, a ładowarkę z powrotem przetransportowano do KGHM ZANAM S.A. Ponadto KGHM ZANAM S.A. anulował wszystkie kontrakty z ZANAM Vostok na dostawę części zamiennych oraz maszyn.

Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o sprzedaży udziałów należących do KGHM ZANAM S.A. w spółce ZANAM Vostok. Pomimo szeregu problemów i przeszkód kreowanych przez administrację strony rosyjskiej, które miały na celu zablokowanie lub maksymalne utrudnienie realizacji zbycia udziałów, proces ten został faktycznie zrealizowany w 2023 r., zaś zmiany danych w rejestrach rosyjskich zostaną wprowadzone w najbliższych tygodniach. Zwłoka ta wynika z zawiłości i nieprzejrzystości procedur administracji rosyjskiej.

Zarząd i pracownicy KGHM ZANAM S.A. od pierwszego dnia wojny wykazali szczerą, płynącą z serca solidarność z broniącą się Ukrainą i cierpiącym w wyniku wojny społeczeństwem ukraińskim. Spółka przyłączyła się do działań Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź, mających na celu udzielenie pomocy materiałowej Siłom Zbrojnym Ukrainy i ludności cywilnej. Spółka była również zaangażowana w szereg inicjatyw charytatywnych wspierających uchodźców z Ukrainy, zwłaszcza dzieci i młodzież szkolną.