Zmiany w Zarządzie KGHM ZANAM S.A.

Informujemy, iż z dniem 21 lutego 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM ZANAM S.A. odwołało ze składu Zarządu Spółki:

  • Prezesa Zarządu KGHM ZANAM S.A. Pana Bernarda Cichockiego,
  • Wiceprezesa Zarządu KGHM ZANAM S.A. Pana Jacka Karwana.

Informujemy ponadto, że decyzją Rady Nadzorczej z dniem 21 lutego 2024 roku funkcję p.o. Prezesa Zarządu KGHM ZANAM S.A. powierzono Wiceprezesowi Spółki – Panu Jackowi Kosińskiemu.