Legnickie odlewy wciąż niezawodne

KGHM ZANAM należy do największych w Polsce producentów wysokiej klasy odlewów staliwnych i żeliwnych, które niezmiennie od lat cieszą się uznaniem
oraz zaufaniem Klientów. Głównymi zaletami oferowanych produktów są niezawodność oraz jakość, które potwierdzają liczne testy.

Flagowym produktem w ofercie polkowickiej Spółki z Grupy Kapitałowej KGHM są wykładziny chromowo – molibdenowe, które w ostatnim czasie uzyskały bardzo dobre oceny na podstawie testów przeprowadzonych na Oddziale ZWR Rudna.  Na co dzień wykładziny stosuje się jako wyłożenie trudnościeralne do młynów kulowych oraz prętowych znajdujących się w Zakładach Wzbogacania Rud. Zarówno geometria wykładzin powodująca odpowiednie wynoszenie mielników, jak i kształt otworu mocującego pozwalający na uszczelnienie gniazda opracowane zostały na Wydziale Odlewni w Legnicy, co było gwarancją solidności produktu.  Niedawno zakończone testy – przeprowadzane na O/ZWR – potwierdziły założenia dotyczące jakości i niezawodności wykładzin. W okresie 42 miesięcy pracy młyna MP-32 ani jedna wykładzina nie została uszkodzona, ponadto młyn zachował szczelność, co przełożyło się na brak awaryjnych postojów.

Dziesięciolecia doświadczeń i współpraca ze znakomitymi polskimi jednostkami naukowo-badawczymi to gwarancja najwyższej jakości oferowanych produktów w konkurencyjnej cenie. W celu sprostania niełatwym wymaganiom technicznym stawianym przez naszego czołowego klienta KGHM Polska Miedź S.A. wspólnie z Akademią Górniczo–Hutniczą w Krakowie oraz Politechniką Wrocławską opracowaliśmy staliwo dla wykładzin przeznaczone do pracy w najcięższych warunkach. Produkty oparte na tej technologii spełniają rygorystyczne wymogi i gwarantują wydłużony czas eksploatacji urządzeń w których są wykorzystywane – podkreśla Jacek Kosiński, Wiceprezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.

Kolejnym produktem odlewniczym charakteryzujących się wysoka jakością są młoty używane do kruszenia rudy miedzi. Podobnie jak w przypadku wykładzin, produkowane w KGHM ZANAM młoty, również wykazują się zwiększoną żywotnością w porównaniu z konkurencyjnymi produktami. Produkt ten był już kilkukrotnie modyfikowany i ulepszany zgodnie z sugestiami i oczekiwaniami Klientów, co pozwoliło na wypracowanie udoskonalonej wersji o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych.

Na Wydziale Odlewni sukcesywnie wdrażane są nowe instrumenty związane z zarządzaniem jakością i jej kontrolą. Szczegółowo badane są przyczyny powstania braków, przy użyciu narzędzi stosowanych do pełnej analizy wystąpienia odlewu wadliwego, określającego przyczynę powstania niezgodności i jednocześnie ograniczającego możliwość wystąpienia podobnego zjawiska w przyszłości. Ponadto, optymalizacja procesu wytwarzania odlewów obywa się dzięki zastosowaniu specjalnego programu do symulacji zalewania i krzepnięcia MagmaSoft.

Dzięki zaawansowanym obliczeniom cyfrowym, jesteśmy w stanie przewidzieć miejsca wrażliwe na wystąpienie wad odlewniczych i przeciwdziałać ich wystąpieniu już na etapie wykonywania technologii odlewniczej, a stosując nadlew w osłonie egzotermicznej optymalnej wielkości, uzyskujemy produkt pozbawiony wad wewnętrznych przy zachowaniu maksymalnego uzysku ciekłego metalu z formy – mówi Mateusz Pieróg, Główny Metalurg w KGHM ZANAM S.A. – Wydział Odlewni KGHM ZANAM S.A. posiada doskonale wyposażone laboratorium, pozwalające na kontrolę wytwarzania odlewów na każdym etapie procesu.  Jesteśmy wyposażeni w dwa spektrometry emisyjne, stacjonarny oraz mobilny, do sprawdzania składu chemicznego zarówno podczas prowadzenia wytopu jak i kontroli składu chemicznego poszczególnych dostaw złomu.  Zakład Legnica  posiada urządzenia do przeprowadzania badań  wytrzymałościowych (Rm, R0,2, wydłużenie, przewężenie),  twardości, momentu skręcającego, udarności oraz do określania parametrów masy formierskiej. Dodatkowo Laboratorium wyposażone jest w optyczny mikroskop sprzężony z  oprogramowaniem do analizy zgładów metalograficznych, co pozwala na ocenę mikrostruktur pod kątem uziarnienia oraz osnowy – dodaje Mateusz Pieróg.

Na Wydziale Odlewni bezpieczeństwo jest kluczem do sukcesu.  Funkcjonowanie zgodnie z wymogami normy PN-ISO 45001 Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, przynoszą oczekiwane efekty w postaci  zminimalizowanego ryzyka wystąpienia niepożądanych zdarzeń takich jak wypadku przy pracy czy choroby zawodowej.  Praktykowane jest także zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych, dzięki którym każdy pracownik ma realny wpływ na organizację swojego stanowiska pracy. Dodatkowo corocznie tworzony jest program poprawy bhp, który polepsza warunki pracy na Odlewni.

KGHM ZANAM stawia na jakość nie tylko w obszarze produkcyjnym, ale dba również o komfort pracy całej załogi. Stąd kontynuacja rozpoczętego w 2020 roku procesu modernizacji infrastruktury Spółki, która dzięki wielu zmianom przeprowadzonym przez obecny Zarząd jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pracodawców w regionie. Pozyskiwanie nowych kontraktów zarówno na rynku polskim , jak i eksportowym powoduje, że KGHM ZANAM stale poszukuje nowych pracowników. Obecnie trwa nabór na stanowiska pracy o zróżnicowanym poziomie doświadczenia i kompetencji. Aktualne ogłoszenia rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce „Kariera”.