Nowe produkty w portfolio KGHM ZANAM

Spółka KGHM ZANAM S.A. rozszerza zakres swojej działalności i startuje z kolejnym projektem – produkcją siłowników do samojezdnych maszyn górniczych na terenie Zakładu w Legnicy. To kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa dostaw oraz autonomii w zakresie wytwarzania własnych komponentów i podzespołów wykorzystywanych w oferowanych produktach.

Produkcja siłowników jest znana polkowickiej Spółce z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., ponieważ przed wielu laty odbywała się tam fabrykacja tego typu urządzeń hydraulicznych.

Lubimy wyzwania, dlatego po kilkunastu latach nieobecności w tym segmencie produkcji, zdecydowaliśmy się na odtworzenie produkcji siłowników wykorzystując do tego najnowsze technologie i sprawdzone w ekstremalnie trudnych warunkach materiały. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej produkcji urządzeń górniczych oraz wiedza na temat trudnych warunków podziemnych pozwoli nam stworzyć niezawodne produkty dedykowane zakładom górniczym – mówi Jacek Kosiński, Wiceprezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.

W siłownikach zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań z zakresu odporności korozyjnej tłoczysk, wytrzymałości materiałów stalowych, jak również uszczelnień znacząco przedłużając ich żywotność w najtrudniejszy warunkach i wysokich temperaturach pracy.

W październiku tego roku planowane jest przeprowadzenie testów podziemnych, pierwsze siłowniki wyprodukowane przez ZANAM rozpoczną pracę w pojazdach SMG, gdzie będą poddane dodatkowym testom technicznym i eksploatacyjnym. Stworzona linia produkcyjna pozwoli na wytworzenie ponad 60% siłowników wykorzystywanych w maszynach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których produkcja jest najbardziej wymagająca technologiczne.

Sytuacja epidemiczna uwidoczniła ryzyka związane ze zbyt długim łańcuchem dostaw i empirycznie pokazała korzyści wynikające z bezpośredniego nadzoru nad wytwarzaniem kluczowych komponentów produkcyjnych. Cenimy sobie współpracę z naszymi kooperantami, jednak biorąc pod uwagę ekonomikę oraz bezpieczeństwo dostaw cały czas będziemy analizować możliwość mitygacji ryzyk logistyki dla kluczowych komponentów wykorzystywanych w naszych seryjnych produktach – dodaje Jacek Kosiński.