Strona Główna :

KGHM ZANAM S.A. jest od wielu lat uznanym producentem wielkogabarytowych, spawanych konstrukcji stalowych. Doświadczenie załogi, posiadany potencjał technologiczny, a także dopuszczenia i certyfikaty gwarantują wysoką jakość produkowanych konstrukcji. Wyroby naszej produkcji są objęte obsługą serwisową. Posiadamy własne, nowoczesne biuro konstrukcyjne.

Produkcja konstrukcji stalowych - technologia

Zakres realizowanych operacji technologicznych można podzielić na następujące fazy:

 • obróbki wstępnej,
 • składania i spajania,
 • obróbki mechanicznej,
 • obróbki cieplnej,
 • montażu maszyn i urządzeń,
 • zabezpieczenia antykorozyjnego.

1. Obróbka wstępna

1.1. Czyszczenie

Czyszczenie blach o wymiarach 2500 x 6000 [mm] na oczyszczarce przelotowej Gietart GW2500-615.
Uzyskiwana czystość powierzchni blach po śrutowaniu zgodnie z normą PN-ISO 8501-1: Sa21.
Czyszczenie konstrukcji o oczyszczarce komorowej o wymiarach 12 x 5 x 5 [m].
Uzyskiwana czystość powierzchni blach po śrutowaniu zgodnie z PN-ISO 8501-1: Sa21.

Typ Gabaryty blach / komory Stopień czystości
Przelotowa GW 2500-615 (Gietart) 2500×6000 Sa 21
Przelotowa PP-8R 2500×12000 Sa 21
Komorowa   16000x5000x6000 Sa 21

1.2. Cięcie

W produkcji naszych konstrukcji stosujemy cięcie prętów, rur, kształtowników i profili zamkniętych na przecinarkach taśmowych automatycznych o wymiarach do O 330 mm i 330 x 510 pod kątem 0-60°

Typ Układ cięcia Max. średnica cięcia pod kątem prostym Max. wymiary ciętego profilu Max. średnica cięcia pod kątem 45° Max. średnica cięcia pod kątem 60° Długość jednokrotnego podania materiału Sterowanie
S-20A (HYD-MECH) automatyczna nożycowy O 330 330×457 O 305 - 400 konwencjonalnie
Indyvidual 510.330 GANC (BOMAR) automatyczna poziomy O 330 330×510 O 330 O 230 600 numeryczne

Cięcie na nożycach gilotynowych profili kształtowych i blach o grubości do 25 mm

Gniazda kształtowe Max. wymiar blachy Max. wymiar pręta Prześwit stojaków Wysięg stojaków
Uniwersalne NU 25A kątowniki 180x180x18 25 okrągły 65kwadratowy 55    
  180x120x18
teownik 140×15
płaskownik 160×28
Gilotynowe NG13ScTP25CNC typTruShear 5163     13×3000   3200 600
    25×3150   3250 630
Gilotynowe     16×3050   3050  

Cięcie gazowe blach ze stali węglowych o grubości do 200 mm i wymiarach 2500 mm x 6000 mm na wypalarkach sterowanych numerycznie. Cięcie plazmowe blach ze stali stopowych i metali nieżelaznych o grubości do 15 mm i wymiarach 2500 mm x 6000 mm na wypalarce sterowanej numerycznie.

Nazwa Typ Zakres grubości Max. długość cięcia Max. szerokość cięcia Wyposażenie dodatkowe
CORTA DP 5000 0-100/200 6000 4000 Palnik plazmowy gr. cięcia 0,5 – 15 mm
OMNICUT 5000 0-100/200 6000 4000 Palnik plazmowy gr. cięcia 0,5 – 15 mm
ECONOGRAPH EC-2500 (KOIKE) 0-100/200 6000 2500  
CORTINA DS-3100 (MESSER) 0-100/200 6000 2500 Palnik plazmowy gr. cięcia 0,5 – 15 mm

Cięcie gazowe półautomatyczne, fazowanie na prostych odcinkach blach

Typ Grubość ciętych blach Zakres kątów cięcia
PPA-100A 3-100 0-45°

1.3. Obróbka plastyczna

Gięcie na prasie krawędziowej

Typ Nacisk nominalny [Mg] Skok suwaka Wymiary max. wyginanych blach Prześwit między kolumnami Przestawność skoku suwaka
Krawędziowa PXA – 250/5600 250 100 1000×24
5000×10
3300 125
Krawędziowa TruBend 8600-40 600 400 1-30 3050  

Prostowanie detali i arkuszy blach

Typ Nacisk nominalny [Mg] Skok Suwaka Odległość Suwak-stół Wymiary stołu Prześwit korpusu Przestawność skoku suwaka
Mimośrodowe PM-25B 25 100 355 560×370 270  
PMS-160A 160 140 580 1140×760 840 120
Hydrauliczne PH-Wn 25 25 500   500×550 800  
GANTRY 250 400 400-800 2500×5000 3100  

Zwijanie blach na walcach

Typ Wymiary zwijanej blachy Zakres zwijanych średnic Średnica górnego walca Rozstaw walców dolnych
Grubość Szerokość
PS460 30 3000 Min. 700 460 regulowany

2. Spawanie konstrukcji stalowych

2.1. Metody spawania

Stosowane metody spawania łukowego:

 • elektrodą otuloną (MMA),
 • półautomatyczne w osłonie gazów ochronnych (MIG/MAG),
 • elektrodą nietopliwą (TIG),
 • łukiem krytym.

Możliwości spawania następujących materiałów:

 • stale węglowe,
 • stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości i odporności na ścieranie,
 • stale wysokostopowe, nierdzewne i kwasoodporne.

Usuwanie naprężeń spawalniczych poprzez:

 • obróbkę cieplną konstrukcji,
 • odprężanie wibracyjne.

2.2. Możliwość kontroli spoin, metody badań

Nieniszczące:

 • wizualne (VT),
 • penetracyjne (PT),
 • magnetyczno-proszkowe (MT),
 • ultradźwiękowe (UT),
 • radiograficzne (RT).

Niszczące złączy wycinkowych lub kontrolnych (badania własności mechanicznych), próby:

 • stycznego rozciągania złącza,
 • zginania złącza,
 • udarności złącza,
 • łamania złącza,
 • twardości

oraz sprawdzenie:

 • składu chemicznego stali,
 • spawalności stali.

2.3. Obróbka cieplna

 • normalizowanie
 • wyżarzanie odprężające.

Dodatkowe informacje:
Spawacze posiadają uprawnienia spawalnicze wg normy PN-EN 287-1
– spawanie stali z grupy materiałowej 1 wg CR ISO 15608
Metoda spawania 111 (elektrodą otuloną).
Metoda spawania 135 (półautomatem w osłonie gazu).
Metoda spawania 121 (łuk kryty).
– spawanie stali z grupy materiałowej 3 wg CR ISO 15608
Metoda spawania 135 (półautomatem w osłonie gazu).
– spawanie stali z grupy materiałowej 8 wg CR ISO 15608
Metoda spawania 135 (półautomatem w osłonie gazu).
Metoda spawania 141

Jesteśmy producentem stosującym uznane technologie spawania wg normy PN-EN 288-3

a. Jednostka inspekcyjna SLV Berlin – WPQR nr 54/1-3/OS/06.
Metoda spawania 135
Grupa materiałowa 3-3, 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 zgodnie z normą CR ISO 15608
Spoiny: doczołowe gr. mat 3 – 80 mm
pachwinowe gr. mat ? 5 mm
Pozycja spawania – PA, PB.

b. Jednostka inspekcyjna UDT – WPQR nr 32/111/O1-02.
Metoda spawania 111
Grupa materiałowa 1 zgodnie z normą CR ISO 15608
Gr. mat. podstawowego dla blach 3 – 24 mm
rur 3 – 12,6 mm
Średnica zewnętrzna rury – > 84,1 mm
Pozycja spawania – PF.

c. Jednostka inspekcyjna TÜV – WPQR nr 398/03/A; 399/03/A; 400/03/A; 397/03/A
Metoda spawania 141
Grupa materiałowa 8 zgodnie z normą CR ISO 15608
Gr. mat. podstawowego dla rur 2 – 4 mm
Średnica zewnętrzna rury – 12,5 – 50 mm
Pozycja spawania – PC/PF.
Gr. mat. podstawowego dla rur 3 – 7,2 mm
Średnica zewnętrzna rury – 57,5 – 228,6 mm
Pozycja spawania – PC/PF.

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem spawalniczym wykorzystywanym w produkcji konstrukcji stalowych np.:

 • półautomaty spawalnicze firmy „FRONIUS” tj. TPS 4000 i TPS 5000
 • słupowysięgnik firmy „ESAB”do spawania łukiem krytym spoin wzdłużnych, obwodowych zbiorników i rur,
 • automat do regeneracji otworów (napawania) O 30 /mm/ do O 600 /mm/ dł. max. 500 /mm/

3. Obróbka mechaniczna konstrukcji

Frezowanie na frezarkach pionowych i uniwersalnych konwencjonalnych i sterowanych numerycznie i bramowych

Typ Max. szerokość obróbki Max. wysokość obróbki Wymiary stołu Największe przesunięcie stołu Odległość od pow stołu do czoła wrzeciona pionowego Odległość m. czołami wrzecion poziomych Stożki wrzecion
max. min. max. min.
Wzdłużna dwustojakowa 1Y612 1250 1250 1250×4000 4500 1330 260 1490 860 7:24(60)

Obróbka na wiertarko-frezarkach konwencjonalnych ze stołem obrotowym o średnicy wrzeciona do O 160 wyposażone w elektroniczne odczyty położenia

Typ Max. średnica wytaczania Max. średnica roztaczania za pomocą tarczy suportu Średnica wrzeciona Wysuw wrzeciona suwaka Przesuw stołu Pow. stołu obrotoweg Dopuszczalne obciązenie stołu Wznios osi wrzeciona nad stołem Gniazdo wrzeciona
poprzeczny wzdłużny
2620B 320 600 O90 600 1000 1120 1120×1250 3 Mg 0-1100 5
AD-115 450 1100 O115 700 1600 2000 1400×1600 5 Mg 0-1500 6
2A635 450 1100 O125 700 1400 1600 1600×1800 8 Mg 50-1300 80 (7)
2K636 450 1100 O125 700 1400 1600 1600×1800 8Mg 0-1300 80 (7)
BFP160/2 1000 1000 O160 1250 6710 500 2000×2000   1900 ISO 50

Obróbka na wiertarko-frezarkach płytowych „Dubler” (dwie wiertarko-frezarki płytowe z wrzecionami skierowanymi do siebie) o średnicach wrzecion O 115 wyposażonych w elektroniczne odczyty położenia oraz o średnicach wrzecion O 130 sterowanych numerycznie z układem sterowania HEIDENHAIN iTNC530

Typ Max. średnica wytaczania Max. średnica roztaczania za pomocą tarczy suportu Średnice wrzecion Wysuw wrzeciona suwaka Max. przesuw Powierzchnia stołu obrotowego Powierzchnia płyty roboczej Dop. obc. stołu Wznios osi wrzeciona nad stół Gniazda wrzecion
kolumn wrzec. wzdłuż płyty roboczej poprzeczny stołu przesuw-obr.
ADP-115 „Dubler” 600 - O115 700 4500 - - 1500×4000   50-2000 ISO50
WHA-130N CNC”Dubler” HEIDENHAIN iTNC530 600 obróbka z interpolacją kołową O130 700/700 80005000 1500 1600×1800 2000×5000 12 Mgstół obrotowy 100-2100 ISO50
B440A 1000   O160 1250 5880   1800×1800 6000×4000   2770 ISO50

4. Zabezpieczenie antykorozyjne

4.1. Malowanie

Malowanie maszyn, konstrukcji spawanych i detali w kabino-suszarkach o wymiarach:
6 x 16 x 5 [m] oraz 5 x 6 x 5 [m].
Malowanie metodą hydrodynamiczną i pneumatyczną farbami jednoskładnikowymi i dwuskładnikowymi. Stosowane są zestawy farb: trzypowłokowe (podkład, międzywarstwa i powłoka nawierzchniowa) lub na żądanie klienta. Łączna grubość powłoki malarskiej na konstrukcji stalowej 140-160 [µm].

4.2. Cynkowanie metodą ZINGA

Produkt ten stosuje się w celu:

 • zapewnienia samodzielnej powłoki ochronnej dla różnego rodzaju konstrukcji stalowych (np. konstrukcji mostowych, drogowych barier ochronnych, kontenerów, wież masztów,
 • silosów, podwozia ciężkiego sprzętu, maszyn budowlanych, wagonów towarowych, przepustów i wielu innych),
 • naprawy (po wierceniu, spawaniu, nitowaniu itp.) lub odbudowy powłok cynkowanych,
 • zapewnienia ochrony czasowej,
 • zapewnienia ochrony dla prętów zbrojeniowych (bardzo dobra przyczepność Zinga do betonu), szczególnie na styku stali z betonem, w budowlach hydrotechnicznych i w kontakcie z wodą, w tym morską i pitną,
 • zapewnienia ochrony konstrukcji stalowej jako podkład w systemie duplex tj. z farbą nawierzchniową (f. epoksydową, poliuretanową lub inną)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

  Więcej informacji.