Konstrukcje ze stali

Poza szerokim zakresem maszyn i urządzeń do transportu poziomego KGHM ZANAM wytwarza również konstrukcje stalowe wykorzystywane w transporcie pionowym. Produkty Spółki z powodzeniem wykorzystywane są w szybach wyciągowych oraz materiałowo-zjazdowych. Dodatkowo KGHM ZANAM oferuje kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne wytwarzanych konstrukcji stalowych.

Zapytaj o produkt

KGHM ZANAM S.A. jest od wielu lat uznanym producentem wielkogabarytowych, spawanych konstrukcji stalowych. Wśród wytwarzanych konstrukcji stalowych znajdują się między innymi naczynia wyciągowe (skipy), klatki wyciągowe oraz zawieszenia szybowe. KGHM ZANAM posiada możliwości wytworzenia innych konstrukcji stalowych w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną. Doświadczenie załogi, posiadany potencjał technologiczny, a także dopuszczenia i certyfikaty gwarantują wysoką jakość produkowanych konstrukcji. Wyroby naszej produkcji są objęte obsługą serwisową.

Produkcja konstrukcji stalowych – technologia

Zakres realizowanych operacji technologicznych można podzielić na następujące fazy:

 • obróbki wstępnej

 • składania i spajania

 • obróbki mechanicznej

 • obróbki cieplnej

 • montażu maszyn i urządzeń

 • zabezpieczenia antykorozyjnego

 

1. Obróbka wstępna

1.1. Czyszczenie

Czyszczenie blach o wymiarach 2500 × 6000 mm i 2500 × 12000 mm na oczyszczarkach przelotowych. Czyszczenie konstrukcji o oczyszczarce komorowej o wymiarach 12 × 5 × 5 [m].
Uzyskiwana czystość powierzchni blach po śrutowaniu zgodnie z normą PN-ISO 8501-1: Sa21.

 

1.2. Cięcie

W produkcji naszych konstrukcji stosujemy cięcie prętów, rur, kształtowników i profili zamkniętych na przecinarkach taśmowych automatycznych. Maksymalna średnica cięcia pod kątem prostym wynosi Ø330 mm a maksymalny wymiar ciętego profilu to 330 × 510 mm.

Cięcie na nożycach gilotynowych profili kształtowych i blach o grubości do 25 mm

Cięcie gazowe blach ze stali węglowych o grubości do 200 mm i wymiarach 2500 × 6000 mm na wypalarkach sterowanych numerycznie. Cięcie plazmowe blach ze stali stopowych i metali nieżelaznych o grubości do 15 mm i wymiarach 4000 mm × 6000 mm na wypalarce sterowanej numerycznie.

Cięcie gazowe półautomatyczne blach o grubości do 100 mm, fazowanie na prostych odcinkach blach

 

1.3. Obróbka plastyczna

Gięcie na prasie krawędziowej o nacisku nominalnym od 250 do 600 Mg.

Do prostowania detali i arkuszy blach stosowane są prasy mimośrodkowe i hydrauliczne o nacisku odpowiednio od 25 do 160 Mg i od 25 do 250 Mg.

Spółka posiada również możliwość zwijania blach o grubości do 30 mm i szerokości do 3000 mm na walcach.

 

2. Spawanie konstrukcji stalowych

2.1. Metody spawania

Stosowane metody spawania łukowego:

 • elektrodą otuloną (MMA)

 • półautomatyczne w osłonie gazów ochronnych (MIG/MAG)

 • elektrodą nietopliwą (TIG)

 • łukiem krytym

Możliwości spawania następujących materiałów:

 • stale węglowe

 • stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości i odporności na ścieranie

 • stale wysokostopowe, nierdzewne i kwasoodporne

Usuwanie naprężeń spawalniczych poprzez:

 • obróbkę cieplną konstrukcji

 • odprężanie wibracyjne

Konstrukcje spawane wytwarzane są zgodnie z następującymi certyfikatami i normami:

 • Świadectwo kwalifikacyjne I Grupy Zakładów Dużych wg PN –M -69009 (potwierdzenie: wykonawstwa konstrukcji klasy 1, 2 i 3 wg PN –M-69008)

 • Certyfikat wg DIN EN IS0 3834-2 (potwierdzenie: systemu jakości w spawalnictwie w zakresie pełnym)

 • Certyfikat wg EN 1090-2 (potwierdzenie:  wykonawstwa stalowych konstrukcji budowlanych do klasy EXC3)

 • Certyfikat wg EN 1090-1(potwierdzający posiadanie uznania ZKP: ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI)

 

2.2. Możliwość kontroli spoin, metody badań

Nieniszczące:

 • wizualne (VT)

 • penetracyjne (PT)

 • magnetyczno-proszkowe (MT)

 • ultradźwiękowe (UT)

 • radiograficzne (RT)

Niszczące złączy wycinkowych lub kontrolnych (badania własności mechanicznych), próby:

 • stycznego rozciągania złącza

 • zginania złącza

 • udarności złącza

 • łamania złącza

 • twardości

oraz sprawdzenie:

 • składu chemicznego stali

 • spawalności stali

 

2.3. Obróbka cieplna

 • normalizowanie

 • wyżarzanie odprężające

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem spawalniczym wykorzystywanym w produkcji konstrukcji stalowych np.:

 • półautomaty spawalnicze firmy „FRONIUS” tj. TPS 4000 i TPS 5000

 • słupowysięgnik firmy „ESAB” do spawania łukiem krytym spoin wzdłużnych, obwodowych zbiorników i rur

 • automat do regeneracji otworów (napawania) Ø 30 /mm/ do Ø 600 /mm/ dł. max. 500 /mm/

 

3. Obróbka mechaniczna konstrukcji

Frezowanie odbywa się na frezarkach pionowych i uniwersalnych konwencjonalnych i sterowanych numerycznie i bramowych. Wymiary stołu wynoszą 1250 × 4000 mm. Maksymalna szerokość obróbki wynosi 1250 mm. Maksymalna wysokość obróbki wynosi 1250 mm.

Obróbka na wiertarko-frezarkach konwencjonalnych ze stołem obrotowym o średnicy wrzeciona do Ø 160 mm wyposażone w elektroniczne odczyty położenia. Maksymalna średnica wytaczania wynosi Ø 1000 mm.

Obróbka na wiertarko-frezarkach płytowych „Dubler” (dwie wiertarko-frezarki płytowe z wrzecionami skierowanymi do siebie) o średnicach wrzecion Ø 115 wyposażonych w elektroniczne odczyty położenia oraz o średnicach wrzecion Ø 130 sterowanych numerycznie. Maksymalna średnica wytaczania wynosi 1000 mm.

 

4. Zabezpieczenie antykorozyjne

4.1. Malowanie

Malowanie maszyn, konstrukcji spawanych i detali w kabino-suszarkach o wymiarach:
6 × 16 × 5 m oraz 5 × 6 × 5 m. Malowanie metodą hydrodynamiczną i pneumatyczną farbami jednoskładnikowymi i dwuskładnikowymi. Stosowane są zestawy farb: trzypowłokowe (podkład, międzywarstwa i powłoka nawierzchniowa) lub na żądanie klienta. Łączna grubość powłoki malarskiej na konstrukcji stalowej 140-160 µm.

 

4.2. Cynkowanie metodą ZINGA

Rozwiązanie to stosuje się w celu zapewnienia samodzielnej powłoki ochronnej dla różnego rodzaju konstrukcji stalowych (np. konstrukcji mostowych, drogowych barier ochronnych, kontenerów, wież masztów, silosów, podwozia ciężkiego sprzętu, maszyn budowlanych, wagonów towarowych, przepustów i wielu innych).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

Więcej informacji