Odlewy staliwne i żeliwne

KGHM ZANAM wytwarza odlewy w szerokim zakresie ciężarowych, oferując produkcję mało i  średnioseryjną oraz jednostkową. Obróbka cieplna odlewów odbywa się w nowoczesnych i w pełni zautomatyzowanych piecach. Wytworzone produkty cechuje trwałość i odporność na ścieranie.

Zapytaj o produkt

Stała oferta KGHM ZANAM obejmuje odlewy staliwne i żeliwne, produkowane w kilku grupach asortymentowych m.in.:

 • odlewy do kruszarek szczękowych, stożkowych, udarowych i młotkowych,
 • odlewy do młynów stosowanych w przeróbce rud metali, surowców mineralnych, węgla kamiennego i brunatnego (wykładziny, płyty pancerne, płyty sitowe, wloty, nadawy, ochrony czopów, bijaki, pancerze i inne),
 • odlewy zębów i ogniw gąsienic do koparek i ładowarek,
 • odlewy akcesoriów podsadzkowych dla górnictwa (rury, kolana, trójniki),
 • elementy do ciężkich maszyn roboczych (przeguby, korpusy hamulców, piasty,
 • odlewy płyt anodowych i kokil,
 • odlewy do wozów odstawczych i przenośników,
 • pozostałe odlewy wg dostarczonych specyfikacji.

Profil produkcyjny obejmuje około 2.000 pozycji asortymentowych w skali roku, wykonywanych w ok. 50-ciu gatunkach staliw i żeliw, w zakresie ciężarowym od 5 kg do 5 ton. Tak duży wolumen oferowanych produktów pozwala spełnić oczekiwania, wymagania i potrzeby nawet niewielkiego indywidualnego odbiorcy. KGHM ZANAM dysponuje niezbędnym potencjałem produkcyjnym jak również zapleczem technologicznym umożliwiającym kompleksową realizację zamówień na każdym etapie procesu produkcyjnego:

 • opracowania projektu technologicznego,
 • wykonania lub adaptacji omodelowania odlewniczego,
 • wykonania odlewu,
 • obróbki cieplnej,
 • obróbki mechanicznej,
 • wykonania badań gotowego produktu.

KGHM ZANAM posiada wdrożony zintegrowany system zapewnienia jakości PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06. Doświadczenie załogi, posiadane nowoczesne zaplecze techniczne oraz certyfikaty, gwarantują wysoką jakość produkowanych odlewów.

Odlewy staliwne

KGHM ZANAM specjalizuje się w wytwarzaniu odlewów ze staliw produkowanych według norm krajowych i europejskich. Produkowane są również gatunki staliw według własnych instrukcji wewnętrznych. W skład oferty wchodzą gatunki staliw węglowych konstrukcyjnych, stopowych konstrukcyjnych oraz staliw do ulepszania cieplnego i przesycania o podwyższonej wytrzymałości i zwiększonej odporności na ścieranie. Znaczną część produkcji stanowią wysokomanganowe staliwa odporne na ścieranie, których wysoka jakość gwarantuje długą żywotność produkowanych części zamiennych do maszyn stosowanych w przemyśle surowców skalnych.

W szerokiej ofercie produkcyjnej znajdują się odlewy ze staliw:

 • węglowych konstrukcyjnych,
 • stopowych konstrukcyjnych,
 • staliwa do ulepszania cieplnego i przesycania o podwyższonej wytrzymałości i zwiększonej odporności na ścieranie, produkowane według norm krajowych i europejskich,
 • staliwa żarowytrzymałe.

Produkowane są również stopy o składzie chemicznym i własnościach wg indywidualnych zamówień i potrzeb klientów.

Wszystkie odlewy staliwne podlegają procesom obróbki cieplnej przeprowadzonych w nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych piecach (normalizacja, odprężanie, przesycanie, ulepszanie cieplne i inne).

Odlewy staliwne produkowane są w szerokim zakresie wagowym, w zależności od serii i rodzaju formowania:

 • produkcja mało i średnioseryjna przy formowaniu maszynowym od 5 kg do 100 kg,
 • produkcja jednostkowa przy formowaniu ręcznym od 15 kg do 4500 kg.

Odlewy żeliwne

W ofercie produkcyjnej KGHM ZANAM znajdują się odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego, uwzględnionego zarówno w normach krajowych jak i europejskich. Technologia wytwarzania tych żeliw w elektrycznych piecach łukowych pozwala na otrzymywanie metalu o najwyższej jakości, żądanym składzie chemicznym, właściwościach i strukturze, w stopniu zadowalającym najbardziej wymagającego odbiorcę. W ofercie produkcyjnej znajdują się odlewy z żeliw:

 • szarych,
 • sferoidalnych,
 • stopowych.

Odlewy żeliwne mogą podlegać procesom obróbki cieplnej w zależności od wymagań i potrzeb odbiorcy.

W zależności od wielkości serii i rodzaju formowania, zakres wagowy produkowanych odlewów żeliwnych przedstawia się następująco:

 • produkcja mało i średnioseryjna przy formowaniu maszynowym od 3 kg do 60 kg dla żeliwa szarego i sferoidalnego,
 • produkcja jednostkowa przy formowaniu ręcznym od 10 kg do 5000 kg dla żeliwa szarego i od 10 kg do 1500 kg dla żeliwa sferoidalnego.

KGHM ZANAM oferuje dodatkowo szereg usług związanych z produkcją odlewów i konstrukcji stalowych:

 • wyżarzanie,

 • śrutowanie,

 • badania wizualne,

 • badania nieniszczące,

 • badania niszczące,

 • badanie składu chemicznego odlewu,

 • atesty i certyfikaty.

KGHM ZANAM realizuje usługi obróbki cieplnej eliminujące naprężenia wewnętrzne poprzez wyżarzanie. Sam proces wyżarzania polega na nagrzaniu materiału do określonej temperatury (temperatura jest głównym parametrem warunkującym uzyskanie określonej struktury) wygrzaniu w tej temperaturze i zazwyczaj powolnym wychładzaniu.

Usługa śrutowania oferowana przez KGHM ZANAM polega na oczyszczaniu powierzchni konstrukcji stalowych poprzez czyszczenie strumieniowo-ścierne. KGHM ZANAM oferuje gruntowne czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni do stanu początkowego z rozdrobnioną zgorzeliną i rdzą, które usuwa wszelkie obce zanieczyszczenia, powłokę malarska, rdzę oraz tłuste plamy (oczyszczanie do klasy B Sa 2½).

Badania wizualne w ramach który badane są niedoskonałości kształtu oraz nieciągłości powierzchniowe złączy spawanych. Tą metodą badane są urządzenia techniczne, konstrukcje stalowe, materiały hutnicze i oraz połączenia nierozłączne.

Badania nieniszczące oferowane przez KGHM ZANAM to głównie badania penetracyjne, badania magnetyczno-proszkowe oraz badania ultradźwiękowe. Wśród obiektów badanych tymi metodami znajdują się urządzenia techniczne, konstrukcje stalowe, materiały hutnicze i oraz połączenia nierozłączne. Powyższe badania mają na celu określić nieciągłości powierzchniowe i podpowierzchniowe złączy spawanych, odkuwek i odlewów.

Badania niszczące znajdujące się w ofercie KGHM ZANAM to pomiary twardości (metodami Brinella HBW 2,5/187,5 i Vickersa w zakresie HV5), badania metalograficzne (ujawniające makroskopowe i mikroskopowe cechy złączy spawanych) oraz próby rozciągania, udarności i zginania metali. W ofercie badań niszczących znajdują się również badania składu chemicznego metodą spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym. Wśród obiektów badanych tymi metodami znajdują się materiały hutnicze i połączenia nierozłączne.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

Więcej informacji