Strona Główna :

Usługi Utrzymania Ruchu i Remontów

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń - usługi prewencyjne i outsourcing

Działalność w zakresie realizacji Remontów i Utrzymania Ruchu na obiektach KGHM Polska Miedź S.A. to jeden z nowych kierunków rozwoju Spółki KGHM ZANAM. W ramach posiadanych kompetencji i zasobów Wydział Remontów, Serwisu i Utrzymania Ruchu realizuje na terenie oddziałów Miedziowego Holdingu szereg prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych. Tutaj znajdziesz więcej informacji o usłudze: remonty maszyn górniczych.

Ostatnie dokonania Wydziału to m.in. realizacje szeregu zadań remontowych w ciągu technologicznym Huty Miedzi „Głogów”, realizacje umów związanych z naprawami serwisowymi i serwisowaniem urządzeń transportowych, czy prewencyjne utrzymanie ruchu na jej wydziałach. Powierzone zadania zostały wykonane z najwyższą dbałością o przepisy BHP i na wysokim poziomie technicznym. Profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem oferujący wysoką jakość są gwarancją solidnie wykonanej usługi.

Ostatnie realizacje:

Poza strefą hutniczą działalność Wydziału Remontów, Serwisu i Utrzymania Ruchu koncentruje się na Zakładach Wzbogacania Rud i pracach wykonywanych na ciągu technologicznym tego oddziału KGHM Polska Miedź S.A. W zakładach tych ostatnie dokonania to prace modernizacyjne ciągu flotacji, w tym także dostawa i zabudowa maszyn flotacyjnych.

Oddział realizując wspomniane zadania nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, rozszerza kompetencje oraz zwiększa swój udział w rynku usług remontowych na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.

Usługi utrzymania ruchu, Oddział Remontów, Serwisu oferuje klientom:

 • realizacji inwestycji (w branżach konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej, budowlanej),
 • realizacji remontów i napraw,
 • utrzymania ruchu,
 • usług ustawiania, diagnostyki, serwisu, naprawy i montażu urządzeń wirujących,
 • serwisów naprawczych,
 • realizacji usług doraźnych.

Jako Wydział Spółki zajmujący się remontami, serwisem i utrzymaniem ruchu za cel stawia sobie najwyższą dbałość o stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji swoich klientów przy wykorzystaniu wieloletniej wiedzy i doświadczenia. Wydział posiada wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel realizujący powierzone zadania, a jego przedsięwzięcia koordynuje kadra zarządzającą z dużym doświadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami. Ponadto posiada własne bogate zaplecze produkcyjne (zakłady w Legnicy i Polkowicach), które umożliwiają realizację prefabrykacji własnymi siłami. Główne atuty Wydziału to jakość bez kompromisów oraz umiarkowane ceny.

 

Wieloletnia praktyka oraz zdobyte doświadczenie, pozwalają świadczyć usługi wykonywania kompleksowych remontów urządzeń i instalacji metalurgicznych, pieców hutniczych z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi oraz instalacji energetycznych powiązanych technologicznie z procesem hutniczym.

KGHM ZANAM S.A. realizuje z sukcesem roboty inwestycyjne jako generalny wykonawca w obszarze budownictwa przemysłowego. Posiadane wieloletnie doświadczenie, kompetencje oraz nowoczesny i dobrze wyposażony park maszynowy wpływają na wykonywanie usług o bardzo wysokiej jakości.

Wśród ostatnich dokonań należy wymienić:

 • wykonanie remontu cyklicznego i modernizacji Pieca Elektrycznego dla Huty Miedzi Głogów,
 • modernizację Fabryki Kwasu Siarkowego w zakresie wdrażanego Programu Modernizacji Pirometalurgii dla KGHM Polska Miedź S.A.
 • zabudowę instalacji wylewania i urabiania żużla wraz infrastrukturą dla Huty Miedzi Głogów.

W ramach wielozadaniowego Kontraktu Budowlanego związanego z Programem Modernizacji Pirometalurgii realizowano:

 • zabudowę Kompleksu Pieca Zawiesinowego nr 2 wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
 • zabudowę Kompleksu Pieca Elektrycznego nr 2 wraz z urządzeniami technologicznymi,
 • wykonanie wodociągu wody przemysłowej dla Huty Miedzi Głogów,
 • wykonanie zabudowy fundamentów pod Węzeł Granulacji Żużla z wieżą kondensacyjną,
 • dostawy kompletnego systemu odstawy żużla z Pieca Elektrycznego,
 • dostawa instalacji do pirometalurgicznej eliminacji węgla z koncentratów miedzi metodą prażenia,
 • dostawa instalacji odpylania i odsiarczania spalin.

Świadczymy kompleksowe naprawy i remonty, demontaże i montaże pieców metalurgicznych i urządzeń hutniczych wraz z instalacjami towarzyszącymi (Piece Anodowe Stacjonarne i Obrotowe, Piece Konwertorowe, Piece Szybowe, Piece Obrotowo – Wahadłowe).

Ponadto w ramach świadczonych usług oferujemy utrzymanie suwnic i urządzeń wirujących (pompy, wentylatory).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W celu zapewnienie większej wygody podczas użytkowania strony, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych, głównie w celu dostosowania wybranych elementów strony do preferencji użytkownika.

  Więcej informacji.