Zanper 2.0 na ostatniej prostej do seryjnej produkcji

KGHM ZANAM S.A. w dniu 31.05.2023 oficjalnie zakończył etap testów  elektrycznego pojazdu górniczego Zanper 2.0. Testy były prowadzone w warunkach dołowych przez trzy miesiące a ich celem była weryfikacja parametrów technicznych i osiągów pojazdu. Obecnie pojazd szykowany jest do kolejnych etapów związanych z certyfikacją.

Elektryczny pojazd górniczy Zanper 2.0 został opracowany wykorzystując m.in. wiedzę i doświadczenie zdobyte przy projekcie Zanper 1.0., który już od kilku lat znajduje się w ofercie KGHM ZANAM S.A. W 2021 r. inżynierowie Spółki zakończyli prace koncepcyjne i projektowe Zanpera 2.0, co umożliwiło zbudowanie prototypu pojazdu.

O ile pierwsza wersja pojazdu wykorzystuje podwozie samochodu Toyota Land Cruiser, o tyle w przypadku Zanpera 2.0 zastosowano nową, specjalnie zaprojektowaną przez inżynierów KGHM ZANAM S.A. konstrukcję. Zanper 2.0 charakteryzuje się również znacznie lepszymi parametrami i osiągami. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych, inżynierom KGHM ZANAM S.A. udało się osiągnąć ponad dwukrotnie większy zasięg pojazdu i jednocześnie ponad pięciokrotnie skrócić czas potrzebny na ładowanie baterii pojazdu. Co należy podkreślić, Zanper 2.0 jest pojazdem bezemisyjnym, wyposażonym w napęd wyłącznie elektryczny.

 

 

Zanper 2.0 to nasza odpowiedź na silny trend na rynku polskim i rynkach zagranicznych, który wskazuje na coraz większe zainteresowanie potencjalnych klientów pojazdami ekologicznymi, bezpiecznymi i niezawodnymi. Prowadzone przez nas testy potwierdzają, że Zanper 2.0 posiada wszystkie te cechy. Co więcej, dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań technologicznych, możemy prognozować, że nasz pojazd spotka się z dużym zainteresowaniem rynkowym, które zresztą już teraz obserwujemy – mówi Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A. Bernard Cichocki – Zanper 2.0 to efekt pracy naszych konstruktorów i inżynierów, ale również proekologicznej polityki korporacyjnej KGHM Polska Miedź S.A., do której priorytetów należy rozwijanie zielonych, przyjaznych dla środowiska technologii – dodaje.

 

 

Zanper 2.0. to projekt unikalny na cała Polskę. Został opracowany z myślą o pracy w ciężkich warunkach panujących w kopalniach podziemnych. Jest on przeznaczony do bezpiecznego transportu ludzi (do 14 osób) oraz materiałów. Wprowadzenie go do eksploatacji w kopalniach zwiększy efektywność procesów realizowanych pod ziemią, istotnie podniesie bezpieczeństwo pracowników, a także poprawi warunki pracy w kopalniach poprzez ograniczenie emisji spalin.

Projekt Zanper 2.0 jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), a jego całkowita wartość to ponad 3,1 mln zł.