KGHM ZANAM robotyzuje Zakład w Legnicy

KGHM ZANAM S.A. sfinalizował kolejną inwestycję związaną z modernizacją parku przemysłowego. W grudniu ub.r. dla Wydziału Konstrukcji i Urządzeń Zakładu w Legnicy zakupiony został specjalistyczny robot spawalniczy. Nowy sprzęt już wdrożono do eksploatacji i jest on wykorzystywany do automatyzacji procesów technologicznych. Robotyzacja znacznie wpłynie na poprawę wydajności i podniesienie bezpieczeństwa pracy w Spółce.

 – KGHM ZANAM stale dąży do udoskonalania procesów produkcyjnych poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które umożliwiają zwiększanie wydajności i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracowników – mówi Bernard Cichocki, Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A. – Dzięki zastosowaniu nowoczesnych robotów przemysłowych nasza Spółka buduje kolejne przewagi konkurencyjne i umacnia pozycję na rynku – podkreśla.

Zakup robota spawalniczego dla Zakładu w Legnicy oznacza wdrożenie kolejnej – obok przeprowadzonej w ostatnim czasie implementacji druku 3D –  nowej technologii produkcyjnej w KGHM ZANAM S.A. Rozpoczęcie eksploatacji robota istotnie podniesie efektywność produkcji, ponieważ dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu sprzęt może pracować nieprzerwanie przez całą dobę. Ponadto dzięki pełnej automatyzacji robot spawalniczy gwarantuje powtarzalność jakości wyrobów, precyzyjne zachowanie zaprogramowanych parametrów i stuprocentową eliminację odchyleń od wyznaczonej normy.

 – Nowy robot jest przez nas wykorzystywany do realizacji procesów spawania w warunkach przemysłowych. Robotyzacja tego fragmentu produkcji gwarantuje zachowanie najwyższych kryteriów jakościowych przy stałym utrzymaniu wysokiej wydajności. W najbliższym czasie planujemy wdrożenie kolejnych nowych technologii, które przełożą się zwiększenie wydajności i konkurencyjności naszej produkcji. Zależy nam również na tym, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszej załogi. Chcemy maksymalnie ograniczyć pracę ludzi w niebezpiecznych i szkodliwych warunkach i zrobotyzować te procesy produkcyjne, które wiążą się z największym ryzykiem – mówi Bernard Cichocki KGHM ZANAM S.A.

Obecnie w Zakładzie w Legnicy działa w pełni wyposażone i skonfigurowane stanowisko z robotem spawalniczym. Zostało ono zbudowane od podstaw z zastosowaniem produktów marki OTC DAIHEN.

Nowy robot spawalniczy jest łatwy i przyjazny w obsłudze, a przy tym bardzo bezpieczny w eksploatacji. Jest on wyposażony w specjalny interfejs (to panel funkcjonalno-kontrolny, nazywany teach pendant, poprzez który operator w prosty i szybki sposób może precyzyjnie wprowadzać parametry spawania. Z kolei funkcja wspierająca spawanie i w czasie rzeczywistym kontrolująca jego jakość powoduje, że eksploatacja robota znacznie skróci czas realizacji określonych procesów w Zakładzie w Legnicy. Jeżeli zaś chodzi o bezpieczeństwo, to zrobotyzowane stanowisko spawalnicze jest wyposażone w specjalistyczne systemy z czujnikami, blokadami i kurtynami. Dzięki nim operator nie może zbliżyć się na konkretną odległość do robota podczas pracy. Powoduje to, że interakcja pomiędzy operatorem i robotem spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wdrożenie robotów spawalniczych w KGHM ZANAM S.A. umożliwi eliminację niebezpieczeństwa podczas pracy oraz ograniczy ekspozycję pracowników na szkodliwe warunki środowiskowe.