Skuteczność naszego Systemu Zarządzania potwierdzona certyfikatami

Przeprowadzony w dniach 11-15 stycznia br. Audit Certyfikujący System Zarządzania BHP wg normy PN-ISO 45001, będącego częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania KGHM ZANAM S.A.: JAKOŚĆ, BHP I ŚRODOWISKO zakończył się sukcesem.

Eksperci z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji ocenili, że System Zarządzania BHP w KGHM ZANAM jest zgodny z nową normą i został wdrożony w sposób skuteczny. Ponadto Auditorzy potwierdzili ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN -EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001.

– Pozytywna ocena jednostki certyfikującej niezwykle nas cieszy, bowiem jest obiektywnym dowodem na skuteczność przeprowadzonych działań niezbędnych do wdrożenia wymagań normy PN-ISO 45001. To pewnego rodzaju nagroda za wielomiesięczną pracę, która motywuje do dalszych działań  – podkreśla Wioletta Cyganowska, Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Audytu – Główny Specjalista w KGHM ZANAM S.A.

Za rok Auditorzy jednostki certyfikującej ponownie ocenią efekty wdrożenia nowej normy PN-ISO 45001  oraz ciągłego  doskonalenia obowiązującego w KGHM ZANAM S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Dziękujemy wszystkim pracownikom KGHM ZANAM S.A. zaangażowanym w przygotowania do audytu, w szczególności Wydziałowi Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Audytu oraz Wydziałowi BHP – koordynatorom procesu wdrożenia Systemu.