Ogłoszenie o wszczęciu “Postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu Spółki KGHM ZANAM S.A. – postępowanie I”

Spółki KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki KGHM ZANAM S.A. III kadencji

 

Ogoszenie_zalacznik_Wice_NIEFINANSOWY_poprawnione