W Grupie siła!

Ponad tona nakrętek zebranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. trafiła do potrzebującego Gracjanka, który choruje na dziecięce porażenie mózgowe.

Zbiórka takiej ilości nakrętek była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu Spółek z Grupy Kapitałowej oraz Wolontariatu KGHM Polska Miedź S.A.

Chciałbym podziękować pracownikom Grupy Kapitałowej oraz koleżankom i kolegom z ZANAMU za ogromne wsparcie dla mojego synka. Spotkaliśmy się z życzliwością i pomocą wielu ludzi dobrej woli, którzy zechcieli wesprzeć akcję. Dla nas każda nakrętka ma znaczenie – mówi Damian Dżus, tato Gracjanka, pracownik KGHM ZANAM.

Zachęcamy do kontynuowania akcji i przekazywania nakrętek do polkowickiej siedziby Spółki KGHM ZANAM S.A. Obecnie nakrętki zbierane są zarówno dla Gracjanka, jak również dla innych potrzebujące dzieci.